Diğer Başlıklar
 
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
APEKS Kredi Sözleşmesi
 
Ana Sayfa \ Ana Sayfa Gruplar \ Duyurular \ Özel Durum Açıklamaları Duyuruları \ APEKS Kredi Sözleşmesi

T.KALKINMA BANKASI A.Ş. / TKBNK [] 31.12.2009 12:32:35
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Ortaklığın Adresi:Necatibey Caddesi
No:98 Bakanlıklar-ANKARA
Telefon ve Faks No.:Tel: 0 312 231 84 00
Faks: 0 312 231 31 25
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su:Tel: 0 312 231 84 00
Faks: 0 312 231 31 25
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı?:Ertelenmiş açıklama değildir.
Konu:APEKS Kredi Sözleşmesi
AÇIKLAMA:
Açıklanacak Özel Durum/Durumlar: Bankamız ile Türkiye Halk Bankası A.Ş. arasında 31.12.2009 tarihinde 40.000.000 TL tutarında 1 yıl ödemesiz dönem dahil 5 yıl vadeli APEKS Kredi Sözleşmesi imzalanmıştır. Kredi İstanbul'da faaliyet gösteren küçük ve orta ölçekli konaklama işletmelerinin hizmet kalitesini, standartlarını yükseltmek amacıyla; yenileme, modernizasyon, renovasyon ve enerji verimliliği yatırımlarının finansmanında kullandırılacaktır.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
4279