Diğer Başlıklar
 
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Bankamızın Görevlendirilmesi
 
Ana Sayfa \ Ana Sayfa Gruplar \ Duyurular \ Özel Durum Açıklamaları Duyuruları \ Bankamızın Görevlendirilmesi

T.KALKINMA BANKASI A.Ş. / TKBNK [] 31.12.2009 15:22:27
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Ortaklığın Adresi:Necatibey Caddesi
No:98 Bakanlıklar-ANKARA
Telefon ve Faks No.:Tel: 0 312 231 84 00
Faks: 0 312 231 31 25
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su:Tel: 0 312 231 43 08
Faks: 0 312 229 68 10
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı?:Ertelenmiş açıklama değildir.
Konu:Bankamızın Görevlendirilmesi
AÇIKLAMA:
Açıklanacak Özel Durum/Durumlar: Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ie Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti arasında imzalanan ve 30.12.2009 tarihli T.C. Resmi Gazete'de yayınlanan Mali İşbirliği Protokolü'nde;

" Türkiye Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu Kararıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde öncelikle turizm olmak üzere belirlenecek alanlardaki yatırımlara, tespit edilecek esas ve usuller çerçevesinde, Türkiye Kalkınma Bankası aracılığıyla uygun koşullarda kredi kullandırılmasının sağlanması"

hususu yer almıştır.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
4250