Diğer Başlıklar
 
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Bağımsız Denetim Şirketinin Bildirilmesi
 
Ana Sayfa \ Ana Sayfa Gruplar \ Duyurular \ Özel Durum Açıklamaları Duyuruları \ Bağımsız Denetim Şirketinin Bildirilmesi

T.KALKINMA BANKASI A.Ş. / TKBNK [] 03.05.2010 17:30:01
Özel Durum Açıklaması (Genel)


Ortaklığın Adresi


:


Necatibey Caddesi No:98 Bakanlıklar-ANKARA.
Telefon ve Faks No.:Tel: 0 312 231 84 00
Faks:0 312 231 31 25
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su:Tel: 0 312 231 43 08
Faks: 0 312 229 68 10
Yapılan Açıklamanın Ertelenmiş Açıklama Olup Olmadığı:Hayır
Özet Bilgi:Bağımsız Denetim Şirketinin Bildirilmesi

AÇIKLAMA:
Açıklanacak Özel Durum/Durumlar: Bankamızın 2007, 2008 ve 2009 yılları bağımsız denetimleri Rehber Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından yapılmış ve 31/12/2009 tarihi itibariyle bağımsız denetim dönemi sona ermiş olup, 2010, 2011 ve 2012 yıllarını kapsayan üç hesap dönemine ilişkin bağımsız denetimleri gerçekleştirmek üzere DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. ile 03/05/2010 tarihinde sözleşme imzalanmıştır.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
3866