Diğer Başlıklar
 
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Maddi Duran Varlık Satış Kararı
 
Ana Sayfa \ Ana Sayfa Gruplar \ Duyurular \ Özel Durum Açıklamaları Duyuruları \ Maddi Duran Varlık Satış Kararı

T.KALKINMA BANKASI A.Ş. / TKBNK [] 07.05.2010 16:50:11
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Ortaklığın Adresi


:


Necatibey Caddesi No:98 Bakanlıklar-ANKARA.
Telefon ve Faks No.:Tel: 0 312 231 84 00
Faks:0 312 231 31 25
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su:Tel: 0 312 231 43 08
Faks: 0 312 229 68 10
Yapılan Açıklamanın Ertelenmiş Açıklama Olup Olmadığı:Hayır
Özet Bilgi:Maddi Duran Varlık Satış Kararı

AÇIKLAMA:
Açıklanacak Özel Durum/Durumlar: Bankamız Yönetim Kurulu 07.05.2010 tarih ve 2010-09-07/147 sayılı kararı ile; Bankamız mülkiyetinde bulunan, Gaziantep İli, Şehit Kamil İlçesi, Beylerbeyi Köyündeki İplik Fabrikasının 1.250.000 TL bedelle satılmasına karar vermiştir.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
4152