Diğer Başlıklar
 
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kar Dağıtımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
 
Ana Sayfa \ Ana Sayfa Gruplar \ Duyurular \ Özel Durum Açıklamaları Duyuruları \ Kar Dağıtımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

T.KALKINMA BANKASI A.Ş. / TKBNK [] 07.05.2010 15:59:07
Kar Payı Dağıtımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

Ortaklığın Adresi

:

Necatibey Caddesi No:98 Bakanlıklar-ANKARA.
Telefon ve Faks No.:Tel: 0 312 418 84 87
Faks:0 312 418 22 94
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su:Tel: 0 312 231 43 08
Faks: 0 312 229 68 10
Yapılan Açıklamanın Ertelenmiş Açıklama Olup Olmadığı:Hayır
Özet Bilgi:Kar dağıtımına ilişkin yönetim kurulu kararı

AÇIKLAMA:
Yönetim Kurulu Karar Tarihi:07.05.2010
Dağıtılması Teklif Edilecek Kar Payının Hesap Dönemi:01.01.2009-31.12.2009
Hisse Senedi Şeklinde Dağıtılması Teklif Edilecek Toplam Kar Payı (TL):0
Hisse Senedi Şeklinde Dağıtılması Teklif Edilecek Kar Payının Sermayeye Oranı (%):0
Nakit Olarak Dağıtılması Teklif Edilecek Toplam Brüt Kar Payı (TL):5115800
Borsa'da İşlem Gören 1 TL Nominal Değerli Beher Paya Dağıtılacak Nakit Kar Payı:
Brüt (TL):0,03197
Net (TL):0,02718
Teklif Edilecek Dağıtım Tarihi:Genel Kurulda Belirlenecek
Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:
Bugün saat 14:46:06'da yapılan özel durum açıklamasının aynısı olup, Kar Dağıtım tablosu eklenerek tekrar gönderilmektedir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
Ek : Kar dağıtım tablosu
4094