Diğer Başlıklar
 
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Maddi Duran Varlık Satımı
 
Ana Sayfa \ Ana Sayfa Gruplar \ Duyurular \ Özel Durum Açıklamaları Duyuruları \ Maddi Duran Varlık Satımı

T.KALKINMA BANKASI A.Ş. / TKBNK [] 12.05.2010 16:26:33
Maddi duran Varlık Satımı

Ortaklığın Adresi

:

Necatibey Caddesi No:98 Bakanlıklar-ANKARA.
Telefon ve Faks No.:Tel: 0 312 231 84 00
Faks:0 312 231 31 25
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su:Tel: 0 312 231 43 08
Faks: 0 312 229 68 10
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?:Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?:Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?:Hayır
Özet Bilgi:Maddi Duran Varlık Satımı

AÇIKLAMA:
Satışa Konu Maddi Duran Varlığın Niteliği:İplik Fabrikası
Satışa Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, Yüzölçümü:Şehit Kamil/Gaziantep 10.700 metre kare
Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi:07.05.2010
Toplam Satış Bedeli:1.250.000 TL
Satış Bedelinin Ortaklık Ödenmiş Sermayesine Oranı (%):0,78125
Satış Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Mali Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%):0,09712
Satış Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Mali Tablosundaki Maddi Duran Varlıkların Net Değerine Oranı (%):2,85
Satış Koşulları):Peşin
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih:12.05.2010
Satış Amacı ve Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi:Gayrimenkulü nakde dönüştürmek.
Elde Edilen Maddi Duran Varlık Satış Karının/Zararının Tutarı:196.000 TL Zarar
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceği:-
Karın Ne Şekilde Değerlendirileceğine İlişkin Yönetim Kurulu Karar:-
Karşı Taraf:Adnan Ticaret Pazarlama ve Lojistik A.Ş.
Karşı Taraf İle Olan İlişkinin Niteliği:Alım İçin Teklif Veren
Maddi Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi:Piyasa Değeri Yaklaşımı
Değerleme Raporu Düzenlenip Düzenlenmediği:Düzenlenmiştir.
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni:-
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Rapor Sonucu Bulunan Tutar:1.247.200 TL
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi:Gerçekleştirilmiştir.
:
Ek Açıklamalar :
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

4356