Diğer Başlıklar
 
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
15 Adet Gayrimenkulün Satışa Çıkartılması
 
Ana Sayfa \ Ana Sayfa Gruplar \ Duyurular \ Özel Durum Açıklamaları Duyuruları \ 15 Adet Gayrimenkulün Satışa Çıkartılması

T.KALKINMA BANKASI A.Ş. / TKBNK [] 19.03.2010 16:18:57
Özel Durum Açıklaması (Genel)


Ortaklığın Adresi


:


Necatibey Caddesi No:98 Bakanlıklar-ANKARA.
Telefon ve Faks No.:Tel: 0 312 231 84 00
Faks: 0 312 231 31 25
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su:Tel: 0 312 231 43 08
Faks: 0 312 229 68 10
Yapılan Açıklamanın Ertelenmiş Açıklama Olup Olmadığı:Hayır
Özet Bilgi:15 adet gayrimenkulün satışa çıkartılması

AÇIKLAMA:
Açıklanacak Özel Durum/Durumlar: Bankamız Yönetim Kurulu'nun 18.03.2010 tarih. 2010-06-12/089 sayılı kararı ile; Bankamız mülkiyetinde bulunan toplam 10.742.792 TL muhammen bedelli 15 adet muhtelif gayrimenkulün satışa çıkartılmaları, satışı gerçekleşmeyen gayrimenkullerin uygun olanlarının ise kiraya verilmelerinin temini amacıyla Genel Müdürlük Makamına yetki verilmiştir.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
4398