Diğer Başlıklar
 
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
ACISELSAN'daki Bankamız İştirak Payının Özelleştirme Kapsam Ve Programına Alınması
 
Ana Sayfa \ Ana Sayfa Gruplar \ Duyurular \ Özel Durum Açıklamaları Duyuruları \ ACISELSAN'daki Bankamız İştirak Payının Özelleştirme Kapsam Ve Programına Alınması

T.KALKINMA BANKASI A.Ş. / TKBNK [] 20.04.2010 17:29:06
Özel Durum Açıklaması (Genel)


Ortaklığın Adresi


:


Necatibey Caddesi No:98 Bakanlıklar-ANKARA.
Telefon ve Faks No.:Tel: 0 312 231 84 00
Faks: 0 312 231 31 25
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su:Tel: 0 312 231 43 08
Faks: 0 312 229 68 10
Yapılan Açıklamanın Ertelenmiş Açıklama Olup Olmadığı:Hayır
Özet Bilgi:ACISELSAN'daki Bankamız iştirak payının özelleştirme kapsam ve programına alınması

AÇIKLAMA:
Açıklanacak Özel Durum/Durumlar: 20.04.2010 tarih ve 27558 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 16.04.2010 tarih ve 2010/21 sayılı Özelleştirme Yüksek Kurulu Kararı ile; ACISELSAN, Acıpayam Selüloz Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 602.000 TL çıkarılmış sermayesinde Bankamızın sahip olduğu %76,83 oranındaki 462.519,26 TL iştirak tutarının nominal bedel üzerinden özelleştirme kapsam ve programına alınması kararlaştırılmıştır.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
4331