Diğer Başlıklar
 
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Finansal Duran Varlık Satışı
 
Ana Sayfa \ Ana Sayfa Gruplar \ Duyurular \ Özel Durum Açıklamaları Duyuruları \ Finansal Duran Varlık Satışı

T.KALKINMA BANKASI A.Ş. / TKBNK [] 21.05.2010 16:09:55
Finansal Duran Varlık Satışı

 

 

 

 

Ortaklığın Adresi

 

:

 

Necatibey Caddesi No:98 Bakanlıklar-ANKARA

 

Telefon ve Faks No.

 

:

 

Tel: 0 312 231 84 00  Faks: 0 312 231 31 25

 

Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su

 

:

 

Tel: 0 312 231 43 08  Faks: 0 312 229 68 10

 

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?

 

:

 

Hayır

 

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?

 

:

 

Hayır

 

Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?

 

:

 

Hayır

 

Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi

 

:

 

20.04.2010

 

Özet Bilgi

 

:

 

Finansal Duran Varlık Satışı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi

 

:

 

18.03.2010

 

Satılan Finansal Duran Varlığın Ünvanı

 

:

 

ACISELSAN Acıpayam Selüloz Sanayi ve Ticaret A.Ş.

 

Satılan Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu

 

:

 

Karboksimetil selüloz (CMC) üretimi

 

Satılan Finansal Duran Varlığın Sermayesi

 

:

 

602.000,00 TL

 

İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih

 

:

 

21.05.2010

 

Satış Koşulları

 

:

 

Nominal bedelden devredilmiştir.Devir bedeli, devir alan Kurumun aldığı payı satışını müteakiben tahsil edilecektir.

 

Satılan Payların Nominal Tutarı

 

:

 

462.519,26 TL

 

Beher Pay Fiyatı

 

:

 

Bir Kuruş

 

Toplam Tutar

 

:

 

462.519,26 TL

 

Satılan Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)

 

:

 

76,83

 

Satış Sonrasında Finansal Duran Varlıktaki İştirak Oranı (%)

 

:

 

-

 

Satış Sonrası Sahip Olunan Oy Haklarının Finansal Duran Varlığın Toplam Oy Haklarına Oranı (%)

 

:

 

-

 

Satılan Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Mali Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)

 

:

 

0,05024

 

Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi

 

:

 

Bulunmamaktadır.

 

Satış Sonucu Oluşan Kar/Zarar Tutarı

 

:

 

173.390,56 TL zarar

 

Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceği

 

:

 

-

 

Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceğine İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi

 

:

 

-

 

Satın Alan Kişinin Adı/Ünvanı

 

:

 

T.C.Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı

 

Satın Alan Kişinin Ortaklıkla İlişkisi

 

:

 

Bulunmamaktadır.

 

Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi

 

:

 

-

 

Değerleme Raporu Düzenlenip Düzenlenmediği

 

:

 

-

 

Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni

 

:

 

TBMM KİT Komisyonu'nun tavsiyesi üzerine Özelleştirme Yüksek Kurulu'nun kararı ile özelleştirme kapsamına alınmıştır.

 

Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar

 

:

 

-

 

İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi

 

:

 

Değerleme Raporu düzenlenmemiştir.

 

 

EK AÇIKLAMALAR:

 

 

 

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

 

4399