Diğer Başlıklar
 
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Olağan Genel Kurul Kararları
 
Ana Sayfa \ Ana Sayfa Gruplar \ Duyurular \ Özel Durum Açıklamaları Duyuruları \ Olağan Genel Kurul Kararları

T.KALKINMA BANKASI A.Ş. / TKBNK [] 24.05.2010 16:12:06
Genel Kurul Toplantısı Sonucu
Ortaklığın Adresi:Necatibey Caddesi
No:98 Bakanlıklar-ANKARA
Telefon ve Faks No.:Tel: 0 312 231 84 00
Faks: 0 312 231 31 25
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su:Tel: 0 312 231 43 08
Faks: 0 312 229 68 10
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?:Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?:Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı?:Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi:06.05.2010
Özet Bilgi:Olağan Genel Kurul Kararları
AÇIKLAMA:
ALINAN KARARLAR / GÖRÜŞÜLEN KONULAR:
Bankamızın 2009 yılı faaliyetlerinin görüşüldüğü Olağan Genel Kurul Toplantısı 24.05.2010 pazartesi günü, saat:10:00'da, Necatibey Caddesi No:98 Bakanlıklar/ANKARA adresinde yapılmış ve gündem maddeleri görüşülerek aşağıdaki kararlar alınmıştır.

- Genel Kurul Divan Başkanlığına Genel Kurul Tutanağını imzalama yetkisi verilmiştir.
- Dönem içinde boşalan Denetim Kurulu üyeliğine Denetim Kurulu'nca yapılan atama Genel Kurul tarafından onaylanmıştır.
- Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Denetim Kurulu ve Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu Raporları okunarak müzakere edilmiştir.
- 2009 yılı Bilançosu ve Gelir Tablosu onaylanmıştır.
- Yönetim ve Denetim Kurulu üyeleri, Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu'nun 2009 yılı faaliyetlerine ilişkin denetlemeleri sonucu çıkması muhtemel sorumlulukları saklı kalmak kaydıyla, ayrı ayrı ibra edilmişlerdir.
- Kar dağıtımının ekteki tablolarda belirtilen şekilde gerçekleştirilmesi kararlaştırılmıştır.
- 2010-2011-2012 hesap dönemleri için, bağımsız denetim ve bilgi sistemleri denetimi hizmeti alınması kararlaştırılan Bağımsız Denetim Kuruluşu hakkında bilgi verilmiştir.
- Görev süresi dolan Yönetim Kurulu üyesinin yerine Hakan TOKAÇ, Denetim Kurulu üyeliklerine ise Davut KARATAŞ ve Ferhat KARAŞ seçilmiştir.
- Uhdesinde kamu görevi bulunmayan Yönetim Kurulu Üyelerine 5.750-TL, uhdesinde kamu görevi bulunan Yönetim Kurulu üyelerine 3.000-TL ücret ödenmesi kararlaştırılmıştır.
- Denetim Kurulu Üyelerine 2.250-TL ücret ödenmesi kararlaştırılmıştır.

Genel Kurul Tutanağı, Hazirun Cetveli ve Kar Dağıtım Tabloları ekte verilmiştir.


Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

Ekler
Kar dağıtım tablosu
Kar payı dağıtım oranı

4232