Diğer Başlıklar
 
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Dünya Bankası Kredi Anlaşması
 
Ana Sayfa \ Ana Sayfa Gruplar \ Duyurular \ Özel Durum Açıklamaları Duyuruları \ Dünya Bankası Kredi Anlaşması

KALKINMA BANKASI A.Ş. / TKBNK [] 06.07.2010 15:13:37
Özel Durum Açıklaması (Genel)


Ortaklığın Adresi


:


Necatibey Caddesi No:98 Bakanlıklar-ANKARA
Telefon ve Faks No.:Tel: 0 312 231 84 00 Faks: 0 312 231 31 25
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su:Tel: 0 312 231 43 08 Faks: 0 312 229 68 10
Yapılan Açıklamanın Ertelenmiş Açıklama Olup Olmadığı:Hayır
Özet Bilgi:Dünya Bankası Kredi Anlaşması

AÇIKLAMA:
Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:

Bankamız ile Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası-Dünya Bankası (IBRD) arasında 100 Milyon USD tutarında kredi anlaşması T.C.Hazine Müsteşarlığı garantörlüğünde 06/07/2010 tarihinde imzalanmıştır.Bankamız tarafından Toptan Bankacılık (Apeks) yöntemi ile orta ve uzun vadeli olarak KOBİ'lere kullandırılacak olan bu kredinin "Kalkınma Kredisi" olarak ticari bankaların vitrinlerinde yer alan en uygun ve avantajlı krediler olması hedeflenmiştir.Söz konusu kredinin minimum %25'i kalkınmada öncelikli yörelerde kullandırılacaktır.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

4197