Diğer Başlıklar
 
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
PEI-Private Equity International Turkey 2012 Forumu
 
Ana Sayfa \ Ana Sayfa Gruplar \ Kalkınma´dan Haberler \ Kalkınma Haberler 2012 \ PEI-Private Equity International Turkey 2012 Forumu

İstanbul’da Gerçekleştirilen PEI-Private Equity International Turkey 2012 Forumu Sona Erdi

Bankamızın kurucu ortaklığı bulunan İstanbul Venture Capital Initiative-iVCi’nin sponsorları arasında yer aldığı Forum’un açılış paneline; Kalkınma Bankası Genel Müdür Vekili Metin Pehlivan, KOSGEB Başkan Yardımcısı Tuna Şahin, İş Girişim Yatırım Ortaklığı Genel Müdürü Murat Özgen ve TURKVEN Ortaklarından Kerem Onursal konuşmacı olarak katıldılar.

Girişim sermayesi için yatırım olanaklarının konu edildiği panelde konuşan Sn. Pehlivan; Ülkemizde gelişme aşamasında bulunan girişim sermayesi sektörünün desteklenmesi ve yaygınlaşması için kamunun doğru ve uygun rolü alması gerektiğini, halen Türkiye genelinde 26 adet Kalkınma Ajansı’nın faaliyet göstermekte olduğunu ve girişim sermayesinin Anadolu’ya girişinde yatırımcılar ve Anadolu’daki şirketler arasında iletişim sağlayabileceklerini, Anadolu KOBİ’lerine sermaye finansmanı sağlamayı teşvik amacıyla fon kuruluşlarının olası zararlarında kısmen kamu garantisi sağlamak (downside protection) amaçlı teşvik ürünleri geliştirilmesi gerektiğini ifade etmiştir. Anadolu’da iş dünyasının KOBİ’ler ve imalat sanayii üzerine kurulu olduğunun altını çizen Sn. Pehlivan, KOBİ’lerin esnek yapılarıyla değişen koşullara beceri ile uyum sağladıklarını ve farklı pazarlara ulaşmada başarılı olduklarını belirtmiş, Türkiye’de hizmet sektörünün milli hasılaya oranının Avrupa ortalamasının altında olduğu dikkate alındığında bu alanında büyüyebileceğine ve bu alanda yatırım için pek çok fırsatların bulunduğuna değinmiştir. Konuşmasında Türkiye’de yaygın olarak aile işletmesi niteliğinde olan şirket sahiplerinin çoğunluk hissesi sahibi ortak alma konusunda tereddütlü olduklarına, stratejik ortaklık modelinin bu tür firmalara cazip gelebileceğine de yer veren Metin Pehlivan, Türkiye Kalkınma Bankası’nın kuruluşundan itibaren misyonu doğrultusunda anonim şirketleri desteklediğini ve girişimlerin anonim şirket temelinde yapılanmalarına katkı sağladığını eklemiştir. Tanımları gereği kalkınma bankaları finansal piyasaya yeni araçların girişinde rol almaktadırlar. Bu nedenle Banka, girişim sermayesi alanında faaliyet göstermeyi sürdürecektir.