Diğer Başlıklar
 
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Türkiye Kalkınma Bankası 100 Milyon Avro uzun vadeli turizm kredisi aldı
 
Ana Sayfa \ Ana Sayfa Gruplar \ Kalkınma´dan Haberler \ Kalkınma Haberler 2013 \ Türkiye Kalkınma Bankası 100 Milyon Avro uzun vadeli turizm kredisi aldı

Türkiye Kalkınma Bankası 100 Milyon Avro  uzun vadeli turizm kredisi aldı
Türkiye Kalkınma Bankası (TKB) ile Avrupa Yatırım Bankası (AYB) arasında;  sürdürülebilir turizm ve enerji verimliliği yatırımlarına kaynak sağlamak üzere 100 Milyon Avro tutarında bir kredi anlaşması imzalanmıştır.

Türkiye Kalkınma Bankası 2002 yılından beri AYB ile sürdürdüğü başarılı işbirliği kapsamında bugüne kadar  637 Milyon Avro  kaynak sağlamıştır. Bu sürecin devamı niteliğinde olan “Sürdürülebilir Turizm ve  Enerji Verimliliği  Global Kredisi “ ile  mevcut turizm tesislerinin; renovasyonu ve optimizasyonu, doğal kaynakların rasyonel kullanımı, kurulu gücü 0,5 MW’ dan küçük güneş enerjisi, atık su arıtma, çevresel pozitif etki sağlayacak diğer yatırımlar ile enerji verimliliği  yatırımlarını  TKB  uygun geri ödeme koşullarında  USD , AVRO ve TL kredisiyle  finanse edecektir.

Türkiye Kalkınma Bankası Genel Müdür Vekili Metin Pehlivan, “Bünyesinde Turizm Bankasının tecrübe ve birikimini de barındıran Bankanın,  yoğun istihdam ve döviz geliri ile ülke kalkınmasına önemli katkılar sağlayan bu sektörün ihtiyaçlarını göz önüne alarak yatırımcıların taleplerine finansman sağlamaya devam edeceğini” belirtmiştir. 
Genel Müdür Vekili Metin Pehlivan yaptığı açıklamada uluslararası kuruluşlardan temin edilen 1,75 Milyar USD dış kaynağın bu yıl içinde sağlanacak yeni kaynaklarla beraber 2013 sonunda 2 Milyar USD’yi aşacağını, yatırımcıların her zaman yanında olan  Bankamızın; sanayi, turizm, sağlık ve eğitim ile yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği alanlarında isabetli projeleri desteklemeye devam edeceğini  bildirmiştir.