Diğer Başlıklar
 
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. 2012 YILINDA KÂRINI % 84 ORANINDA ARTIRDI
 
Ana Sayfa \ Ana Sayfa Gruplar \ Kalkınma´dan Haberler \ Kalkınma Haberler 2013 \ TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. 2012 YILINDA KÂRINI % 84 ORANINDA ARTIRDI

TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. 2012 YILINDA KÂRINI % 84 ORANINDA ARTIRDI

Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş. 2012 yılı faaliyet sonuçlarını açıkladı. Genel Müdür Vekili Metin Pehlivan 2012 yılı faaliyetlerine yönelik değerlendirmesinde; Bankanın net kârının bir önceki yıla göre % 84 oranında artarak 43,6 Milyon TL olarak gerçekleştiğini ve bu artış oranının Bankanın geçmiş performansının üzerinde olduğunu açıkladı.

 “Türkiye Kalkınma Bankası, 2012 yılı faaliyetleri kapsamında krediler, menkul kıymetler ve karşılıklardan kaynaklanan 201,3 Milyon TL faaliyet geliri ve buna bağlı olarak 139 Milyon TL net faaliyet geliri elde etmiş,  vergi öncesi kârı % 71 artışla 55 Milyon TL’ye, net kâr ise %84 artışla 43,6 Milyon TL’ye yükselmiştir.

Türkiye Kalkınma Bankası 2012 yılında öz kaynaklarını geliştirmeye devam etmiştir. Geçmiş yılların üzerinde özkaynak kârlılığı elde eden Bankanın özkaynakları 576,9 milyon TL olurken, sermaye yeterlilik oranı %25,15 seviyesinde gerçekleşmiştir.

2008-2012 yılları arasında yıllık ortalama % 45’lik büyüme yakaladık.

Türkiye Kalkınma Bankası’nın toplam aktifleri 2012 yılında 2,8 Milyar TL’ye ulaşmıştır. 2008-2012 yılları arasında sağladığı yıllık ortalama % 45’lik büyüme ile Türkiye Kalkınma Bankası faaliyet hacmini önemli seviyede artırmıştır.

Kredi hacmimiz, 2012 yılında 2011’e göre % 21,2 artış ile 2,3 Milyar TL olarak gerçekleşmiş ve yıl içerisinde müşterilerimize 649 Milyon TL yeni kredi ödemesi yapılmıştır.

Uluslararası Finans Kuruluşlarından uzun vadeli dış kaynakları temin ederek özel sektör yatırımlarının finansmanına aktarmada kamu kalkınma bankası rolünü geliştirerek devam ettiren Türkiye Kalkınma Bankası 37’nci faaliyet dönemini önemli sonuçlara imza atarak tamamlamıştır.

Yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği projelerinin finansmanında 94 projeye kredi tahsis ederek pazarda bu alanda etkinlik sağladık.

Türkiye Kalkınma Bankası, 2005 yılından bu yana hemen hemen tüm yenilenebilir enerji alanlarına ve demir-çelik, çimento, madencilik, kojenerasyon ve turizm gibi farklı sektörlerdeki enerji verimliliği yatırımlarına finansman sağlamıştır.

Enerji ve enerji verimliliği yatırımları kapsamında 2012 yılsonu itibariyle toplam 140 projeyi değerlendirmiş bulunuyoruz. Bu kapsamda 94 projeye yapılan kredi tahsisleri sonucunda sözleşme imzalananlara 1,3 milyar TL kredi kullandırılmıştır. Türkiye Kalkınma Bankası’nın finanse ettiği enerji projelerinin ortak özelliği, Türkiye’nin mevcut ithal fosil yakıt ağırlıklı enerji üretiminden yenilenebilir enerji kaynaklarına geçiş sürecine hizmet etmeleridir.

Toptan Bankacılıkta faaliyetlerimizi geliştirdik.

Türkiye Kalkınma Bankası, çok şubeli bankalarla ortak yürütülen toptan bankacılığın (apeks bankacılığı) etkin uygulayıcılarından biri olup, 2012 itibarıyla 7 farklı temalı apeks programını başarıyla tamamlamış, yaklaşık 224 milyon ABD doları tutarında kaynağı bankalar ve leasing kuruluşları üzerinden 618 şirkete ulaştırmıştır.

 

2013 yılı ve sonrasında, Türkiye’nin kalkınma bankacılığı açısından kaynakların ve cazip finansman seçeneklerinin çoğaldığı uygun bir ortam sunacağını ve isabetli yatırım projeleri yönünden iş yapma imkânlarının artacağını öngörüyoruz.

 Türkiye Kalkınma Bankası bu kapsamda 2013 ve sonrasında;

  • Sanayi ve hizmet sektörlerinde üretimi ve istihdamı desteklemeye,
  • Yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği sektörlerine kaynak aktarmaya,  
  • Toptan bankacılık alanında yeni dış kaynaklar temin ederek, daha fazla fon ve daha çok aracı finansman kuruluşu ile KOBİ’lere destek vermeye,
  • TL kredi portföyünün büyütülmesi amacıyla TL borçlanma araçlarının geliştirilmesine,
  • Sektörel, bölgesel girişim sermayesi fonlarını desteklemeye devam edecektir.

 

2013 yılı hedefimiz, 1 milyar TL’lik yeni plasman hacmi gerçekleştirerek aktif büyüklüğümüzü 3,5 Milyar TL’nin üzerine çıkarmaktır.

Türkiye Kalkınma Bankası 2013 yılında 5 farklı uluslararası kurum ile 530 Milyon USD tutarındaki uzun vadeli kaynak temini konusundaki çalışmalarını sürdürecek ve dış kaynak hacmini 2 Milyar USD’nin üzerine çıkarmayı hedeflemektedir.

4496