Diğer Başlıklar
 
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Türkiye Kalkınma Bankası 220 Milyon Dolar uzun vadeli kredi aldı
 
Ana Sayfa \ Ana Sayfa Gruplar \ Kalkınma´dan Haberler \ Kalkınma Haberler 2014 \ Türkiye Kalkınma Bankası 220 Milyon Dolar uzun vadeli kredi aldı

Türkiye Kalkınma Bankası 220 Milyon Dolar uzun vadeli kredi aldı


Türkiye Kalkınma Bankası (TKB) ile Hazine Müsteşarlığı arasında; Ülkemizdeki yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği yatırımlarının finansmanında kullanılmak üzere İslam Kalkınma Bankasından (İKB) sağlanan finansmana ilişkin ikraz anlaşması imzalanmıştır.

İslam Kalkınma Bankasından kısıtlı mudaraba yöntemiyle sağlanan 220 milyon ABD doları tutarındaki uzun vadeli finansman ile çevresel avantaj sağlayacak, iklim değişikliğini önlemeye ve sera gazı salınımlarını azaltmaya yönelik; Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği yatırımları desteklenecektir.

Anlaşmaya ilişkin Genel Müdür Vekili Metin Pehlivan tarafından yapılan açıklamada, İslam Kalkınma Bankası ile 2000 yılında başlayan işbirliğinin başarı ile devam ettiği, İKB fonlarını Türkiye’de kullandıran ilk banka olarak sağlanan bu finansman imkânının da en verimli şekilde kullandırılacağı, Türkiye Kalkınma Bankasının yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği finansmanında üstlendiği öncü rol ve tecrübesi ile ülkemizin enerjide dışa bağımlılığını ve dolayısıyla da cari açığını düşürücü bu tür yatırımların desteklenmeye devam edileceği belirtilmiştir.

Bankanın kaynak çeşitliliği ve hacminde önemli bir artış elde ettiğini, 2013 yılı içinde yurtdışından temin edilen uzun vadeli kaynağın 1.82 milyar TL gibi rekor bir seviyeye ulaştığını açıklayan Sn. Pehlivan, bu güne kadar destekleriyle yatırımcıların yanında olan TKB’nin, sağladığı yeni kredi kaynaklarıyla sanayi, turizm, sağlık, eğitim, bilgi teknolojileri ile yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği sektörlerinde yatırımcıları desteklemeye devam edeceğini belirtmiştir.