Diğer Başlıklar
 
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Yönetim Kurulu Başkan Vekili İle Genel Müdür Vekilinin Vekaletlerinin Devam Etmesine İlişkin Karar
 
Ana Sayfa \ Ana Sayfa Gruplar \ Duyurular \ Özel Durum Açıklamaları Duyuruları \ Yönetim Kurulu Başkan Vekili İle Genel Müdür Vekilinin Vekaletlerinin Devam Etmesine İlişkin Karar

KALKINMA BANKASI A.Ş. / KLNMA [] 05.03.2012 17:41:17
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Ortaklığın Adresi:Necatibey Caddesi No:98 Bakanlıklar-ANKARA
Telefon ve Faks No.:Tel: 0 312 231 84 00 Faks: 0 312 231 31 25
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su:Tel: 0 312 418 30 72 Faks: 0 312 418 32 05
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı?:Hayır
Özet Bilgi:Yönetim Kurulu Başkan Vekili İle Genel Müdür Vekilinin Vekaletlerinin Devam Etmesine İlişkin Karar

AÇIKLAMA:
Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:
Bankamız Yönetim Kurulu Başkanlığına vekalet eden Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet YAMAN ile Genel Müdürlüğe vekalet eden Genel Müdür Yardımcısı Metin PEHLİVAN'ın vekalet sürelerinin 15/03/2012 tarihinde dolacak olması nedeniyle, 4456 sayılı Kuruluş Kanunumuzun 17/09/2011 tarih ve 28057 sayılı Resmi gazetede yayımlanan 653 sayılı KHK'nın 19 uncu maddesi ile değişik 12 nci maddesinin (h) fıkrası gereğince asaleten atama yapılıncaya kadar vekaletlerinin devamı Yönetim Kurulumuzun Kararı ve ilgili Bakanın Oluru ile uygun görülmüştür.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.