Diğer Başlıklar
 
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Yurtdişi Kaynak Teminine Ilişkin Görüşmelere Başlanilmasi
 
Ana Sayfa \ Ana Sayfa Gruplar \ Duyurular \ Özel Durum Açıklamaları Duyuruları \ Yurtdişi Kaynak Teminine Ilişkin Görüşmelere Başlanilmasi

KALKINMA BANKASI A.Ş. / TKBNK [] 11.03.2011 11:16:35
Özel Durum Açıklaması (Genel)


Ortaklığın Adresi


:


Necatibey Caddesi No:98 Bakanlıklar-ANKARA
Telefon ve Faks No.:Tel: 0 312 231 84 00 Faks: 0 312 231 31 25
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su:Tel: 0 312 418 30 72 Faks: 0 312 418 32 05
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı?:Hayır
Özet Bilgi:Yurtdışı kaynak teminine ilişkin görüşmelere başlanılması

AÇIKLAMA:
Açıklanacak Özel Durum/Durumlar: KOBİ yatırımları ile Çevre ve Enerji projelerinin finansmanına yönelik olarak Avrupa Yatırım Bankası tarafından (AYB), Hazine Müsteşarlığı garantörlüğünde Bankamıza sağlanması öngörülen en fazla 150 milyon Avro tutarındaki yeni bir kaynakla ilgili görüşme ve değerlendirme çalışmalarına başlanılmıştır.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
3902