Alıcı Taraf Danışmanlık Hizmeti

Alıcı taraf danışmanlık hizmetimiz kapsamında; yurtiçi ve yurtdışında şirket satın alımı yapmak isteyen Türk stratejik/finansal firmalar ile Türkiye’de şirket satın alımı veya ortaklığı yapmak isteyen uluslararası stratejik ve finansal yatırımcılara finansal danışmanlık hizmetleri sunmaktayız.

Alıcı taraf danışmanlık hizmetimizin aşamaları şu şekildedir:

  • Sürece ilişkin yol haritasının ve genel stratejinin belirlenmesi
  • Satın alma hedefine uygun potansiyel firmaların tespit edilmesi
  • Tespit edilen hedeflere yaklaşım stratejisinin belirlenmesi
  • Bağlayıcı olmayan teklifin hazırlanması ve müzakeresi
  • Süreçte görev alacak diğer danışmanların seçiminde destek sunulması ve süreç boyunca koordinasyonlarının sağlanması
  • Diğer danışmanlarla birlikte yürütülecek detaylı finansal inceleme ve değerleme çalışmalarının yürütülmesi ve koordinasyonu
  • Satıcı taraf ile bağlayıcı sözleşmeler ve finansal teklifin müzakere edilmesi ve pazarlıkların yürütülmesi
  • Satın alma finansmanı danışmanlığı sunulması (opsiyonel)
  • Kapanış işlemlerinin koordinasyonu