Diğer Başlıklar
 
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Dünya Bankası Kaynaklı Jeotermal Enerji Geliştirme Kredisi
 
Ana Sayfa \ Krediler \ Kredi Ürünleri \ Dış Kaynaklı Krediler \ Dünya Bankası Kaynaklı Jeotermal Enerji Geliştirme Kredisi

Dünya Bankası Kaynaklı Jeotermal Enerji Geliştirme Kredisi

Özel Sektör tarafından gerçekleştirilecek jeotermal projelerinin kapasite geliştirme/üretim sondaj aşaması, buhar toplama ve güç tesisi kapsamındaki mal, ekipman ve inşaat işlerine ilişkin yatırımlarının finansmanı ile danışmanlık hizmetlerinin finansmanında kullandırılır.


Kimler Yararlanabilir
Proje konusu, Jeotermal Enerji Geliştirme Projesi tanımına uyan ve Türkiye Çevre Mevzuatı ile Dünya Bankası Çevre Politikasına uygun olan, ilgili Kurullarca getirilen düzenlemeler sonucu sahip olunması gereken tüm izin ve belgelere sahip olan yatırımcılar yararlanabilir.


Kredi Limiti
En fazla, 60 milyon USD’dır.


Kredilendirme Oranı
Kredi değerlendirme çalışması sonucunda belirlenir. İstenilecek minimum öz kaynak oranı %15’tir.


Vadesi
Kredi değerlendirme çalışması sonucunda belirlenir.

2007