Yatırıma Destek - 10 Yıla Kadar Vadeli TL Kredisi

Yatırıma Destek – 10 Yıla Kadar Vadeli TL Kredisi

Kalkınma Yatırım Bankası olarak, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası kaynaklı 10 yıla kadar vadeli TL Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi imkanını %18.50 sabit faizli “Yatırıma Destek” TL kredisi ile öncelikli sektörleri cazip kredi koşulları ile desteklenecektir. İstisnai ve özellikli yatırım projeleri haricinde her firma için 400 milyon Türk lirası ile sınırlanan krediden böylece olabildiğince çok firmanın yararlanması hedeflenmektedir. “Yatırıma Destek” TL kredisi Türkiye’nin sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda; dışa bağımlılığı ve cari açığını azaltan, ithal ikamesi yaratan, yerlileştirmeye katkıda bulunan, ihracatı artıran, yeni istihdam yaratan, verimliliği ve katma değeri yüksek üretim yapan yatırımları güçlendirmeye odaklanmaktadır.

Kredi TL olarak kullandırılacak olup “yatırımcıları” döviz kurundaki dalgalanmaların yarattığı güvensizliğe karşı TL güvencesinde ve sabit faizle korumak amaçlanmaktadır.

Kredi Koşulları Nedir?

 • 10 yıla kadar vadeli olabilecektir.
 • Kredi alt sınırı 20 milyon TL'dir.
 • Kredi TL olarak kullandırılacaktır.
 • Kredi, Yatırım Teşvik Belgeli yatırımların finansmanında kullandırılacaktır.
 • Öncelikli sektörlerde yatırım yapacak firmaların kullanımına açık olacaktır.
 • Proje nakit ihtiyacına uygun olacak şekilde kredi vadesi içinde kalmak koşuluyla 24 aya kadar ödemesiz dönem imkanı sunulmaktadır.
 • Kredi, yatırım terminine bağlı olarak avans-hakediş usulü kullandırılacaktır.

Kredi için şartlar nelerdir?

Kredi talebinde bulunan firmaların kredi başvurularının kredi ön değerlendirmeye kabul edilebilmesi için; aşağıda yer verilen hususlar dikkate alınacaktır:

 • Krediye uygunluk için aranan şart bir Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında yatırım yapılmasıdır. Kredi TL cinsi ve azami 10 yıl vadeli olarak kullanılacaktır.
 • Kredi kullanım süresince Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nca yapılan düzenlemelere göre; bankalar, finansal kiralama, faktoring ve finansman şirketlerince tahsil imkanı sınırlı kredi ve diğer alacak, tahsili şüpheli kredi ve diğer alacak, tasfiye olunacak alacak ve zarar niteliğindeki kredi ve diğer alacak olarak sınıflandırılan borcunun bulunmaması gerekmektedir.
 • Son üç yıllık dönemde kaldırılmamış protestoları bulunmamalıdır.
 • Faaliyetlerini etkileyecek derecede icra takibinin veya haczi bulunmamalıdır.
 • Ödemelerini tatil etmemesi, konkordato talep etmişse bu talebin sonuçlanmasından itibaren en az bir yıl geçmiş olmalıdır.
 • İflas istenmemiş olmalı veya iflas erteleme durumunun bulunmaması gerekmektedir.
 • Firmanın ve senette imzası bulunan yetkili temsilcilerinin çek düzenleme ve çek hesabı açma yasakları bulunmamalıdır.
 • Alkollü içeceklerin damıtılması, arıtılması ve harmanlanması, üzümden şarap imalatı, elma şarabı ve diğer meyve şaraplarının imalatı, diğer damıtılmamış mayalı içeceklerin imalatı, bira imalatı, malt imalatı ve tütün ürünleri imalatı olarak belirlenen sektörler imalat sanayii sektörleri kapsamının dışındadır.
 • Başvurular yatırıma ilişkin Yatırım Teşvik Belgesi bazında değerlendirilecek olup, Yatırım Teşvik Belgesinde kullanılabilir yabancı kaynak limiti olan firmalar başvurabilecektir.
 • Yatırım Teşvik Belgesinde yabancı kaynak tutarının yer alması halinde en çok belgede belirtilen yabancı kaynak tutarı kadar, Yatırım Teşvik Belgesinde özkaynak tutarının yer alması halinde ise toplam yatırım tutarından özkaynak tutarı düşülerek hesaplanacak tutar kadar kullandırım yapılabilecektir.
 • Yatırıma Destek Kredisi ile Yatırım Teşvik Belgesinde yer alan sabit yatırım tutarından yüksek bir kredi tahsisi yapılamayacaktır.

Firma başına limit nedir?

 • Firma başına limit 400 mio TL’dir.

Krediye nasıl başvurulabilir?

 • Krediye, aşağıda yer alan Hemen Başvur bağlantısı tıklanarak başvuru gerçekleştirilebilir.

Kredinin teminat yapısı nasıl olacaktır?

 • Bu kredi kapsamındaki yatırımlar, kredi analiz ekiplerimiz tarafından değerlendirilecek ve yatırımın finansmanına ilişkin gerekli görülen teminatlar banka tarafından yatırımcılardan talep edilecektir.

Öncelikli sektörler/faaliyetler var mıdır? Nelerdir?

 • Ülkemizin dışa bağımlılığını ve cari açığını azaltan, ithal ikamesi yaratan, yerlileştirmeye katkıda bulunan, ihracatı artıran, yeni istihdam yaratan, verimliliği ve katma değeri yüksek üretim yapan yatırımların finansmanı öncelikli olacaktır.
 • Birden fazla kredi başvurusu yapan firmaların/grupların yatırımları; dışa bağımlılığı ve cari açığını azaltma, ithal ikamesi yaratma, yerlileştirmeye katkıda bulunma, ihracatı artırma, yeni istihdam yaratma, verimliliği ve katma değeri yüksek üretim yapma ana kriterleri dikkate alınarak önceliklendirilecektir.

Ücret ve Komisyonlar

Komisyon (maktu):

 • 5 yıla kadar % 1
 • 5 - 10 yıl arası %2

Proje Değerlendirme Ücreti

 • Proje Değerlendirme ücreti 25.000 Türk Lirası’dır. Kayıt ve başvurular ücretsiz olup, ön değerlendirme aşamasına geçen projelerden değerlendirme ücreti tahsil edilecektir.
 • Banka ilgili Proje Değerlendirme ve Komisyon ücretleri haricinde gerek görmesi durumunda masraf ve komisyon talep edebilecektir

Krediye ilişkin önemli notlar

 • Bu kredi ile refinansman yapılamamaktadır.
 • Bu kredi işletme sermayesi ihtiyaçlarını kapsamamaktadır.
 • Krediye ilişkin diğer koşullar projenin gelir yaratma kabiliyeti ve nakit akışına göre belirlenecektir.
 • Kredi BSMV’ye tabidir.

Faydalı Linkler

https://www.yatirimadestek.gov.tr/

https://www.yatirimadestek.gov.tr/tesvik-robotu

Hedef Sektörler ve Nace Kodları

KREDİ KULLANDIRILACAK İLERİ TEKNOLOJİ ALANLARI VE İLGİLİ SEKTÖRLER

İLERİ TEKNOLOJİ ALANI NACE KODU       SEKTÖR
Biyomedikal Ekipman Teknolojileri 32.50 Tıbbi ve dişçilik ile ilgili araç ve gereçlerin imalatı
Biyomedikal Ekipman Teknolojileri 72.11 Biyoteknolojiyle ilgili araştırma ve deneysel geliştirme faaliyetleri
Biyomedikal Ekipman Teknolojileri 72.19 Doğal bilimler ve mühendislikle ilgili diğer araştırma ve deneysel geliştirme faaliyetleri
Biyoteknolojik İlaç Teknolojileri 46.46 Eczacılık ürünlerinin toptan ticareti
Eklemeli (Additive) İmalat 28.30 Tarım ve ormancılık makinelerinin imalatı
Eklemeli (Additive) İmalat 27.90 Diğer elektrikli ekipmanların imalatı
Enerji Depolama 26.11 Elektronik bileşenlerin imalatı
Enerji Depolama 26.12 Yüklü elektronik kart imalatı
Fosil Yakıtlar Kömür 25.30 Buhar jeneratörü imalatı, merkezi ısıtma sıcak su kazanları (boylerleri) hariç
Mikro Nano Opto-Elektronik 26.11 Elektronik bileşenlerin imalatı
Mikro Nano Opto-Elektronik 72.19 Doğal bilimler ve mühendislikle ilgili diğer araştırma ve deneysel geliştirme faaliyetleri
Nesnelerin İnterneti 26.30 İletişim ekipmanlarının imalatı
Robotik, Mekatronik ve Otomasyon 72.19 Doğal bilimler ve mühendislikle ilgili diğer araştırma ve deneysel geliştirme faaliyetleri
Robotik, Mekatronik ve Otomasyon 25.62 Metallerin makinede işlenmesi ve şekil verilmesi
Robotik, Mekatronik ve Otomasyon 27.90 Diğer elektrikli ekipmanların imalatı
Robotik, Mekatronik ve Otomasyon 28.30 Tarım ve ormancılık makinelerinin imalatı
Robotik, Mekatronik ve Otomasyon 32.50 Tıbbi ve dişçilik ile ilgili araç ve gereçlerin imalatı
Tarım ve Hayvan Biyoteknolojisi 72.11 Biyoteknolojiyle ilgili araştırma ve deneysel geliştirme faaliyetleri
Tarım ve Hayvan Biyoteknolojisi 10.51 Süthane işletmeciliği ve peynir imalatı
Tarım ve Hayvan Biyoteknolojisi 01.64 Bitkisel üretim için tohumun işlenmesi
Yapay Zeka ve Makine Öğrenmesi 72.19 Doğal bilimler ve mühendislikle ilgili diğer araştırma ve deneysel geliştirme faaliyetleri
İleri Fonksiyonel Malzeme 32.50 Tıbbi ve dişçilik ile ilgili araç ve gereçlerin imalatı
İleri Fonksiyonel Malzeme 72.19 Doğal bilimler ve mühendislikle ilgili diğer araştırma ve deneysel geliştirme faaliyetleri
İleri Fonksiyonel Malzeme 25.61 Metallerin işlenmesi ve kaplanması
İleri Fonksiyonel Malzeme 23.20 Ateşe dayanıklı (refrakter) ürünlerin imalatı
Geri Dönüşümlü Malzemeden İplik ve Kumaş Üretimi 20.60 Suni veya sentetik elyaf imalatı
Geri Dönüşümlü Malzemeden İplik ve Kumaş Üretimi 22.19 Diğer kauçuk ürünleri imalatı


KREDİ KULLANDIRILACAK SEKTÖRLER

NACE KODU       SEKTÖR
1.5 Linyit madenciliği
7.10 Demir cevherleri madenciliği
1.7 Demir dışı metal cevherleri madenciliği
8.10 Kum, kil ve taş ocakçılığı
1.8 Başka yerde sınıflandırılmamış madencilik ve taş ocakçılığı
10.81 Şeker imalatı
13.1 Tekstil elyafının hazırlanması ve bükülmesi
13.2 Dokuma
13.3 Tekstil ürünlerinin bitirilmesi
13.9 Diğer tekstil ürünlerinin imalatı
14.1 Kürk hariç, giyim eşyası imalatı
14.3 Örme (trikotaj) ve tığ işi (kroşe) ürünlerin imalatı
17.1 Kağıt hamuru, kağıt ve mukavva imalatı
17.2 Kağıt ve mukavva ürünleri imalatı
20.1 Temel kimyasal maddelerin, kimyasal gübre ve azot bileşikleri, birincil formda plastik ve sentetik kauçuk imalatı
20.3 Boya, vernik ve benzeri kaplayıcı maddeler ile matbaa mürekkebi ve macun imalatı
20.4 Sabun ve deterjan, temizlik ve parlatıcı maddeleri; parfüm; kozmetik ve tuvalet malzemeleri imalatı
20.5 Diğer kimyasal ürünlerin imalatı
20.6 Suni veya sentetik elyaf imalatı
21.1 Temel eczacılık ürünleri imalatı
21.2 Eczacılığa ilişkin ilaçların imalatı
22.1 Kauçuk ürünlerin imalatı
22.2 Plastik ürünlerin imalatı
23.1 Cam ve cam ürünleri imalatı
23.3 Kilden inşaat malzemeleri imalatı
23.4 Diğer porselen ve seramik ürünlerin imalatı
23.5 Çimento, kireç ve alçı imalatı
23.6 Beton, çimento ve alçıdan yapılmış eşyaların imalatı
24.1 Ana demir ve çelik ürünleri ile ferro alaşımların imalatı
24.2 Çelikten tüpler, borular, içi boş profiller ve benzeri bağlantı parçalarının imalatı
24.3 Çeliğin ilk işlenmesinde elde edilen diğer ürünlerin imalatı
24.4 Değerli ana metaller ve diğer demir dışı metallerin imalatı
24.5 Metal döküm sanayii
25.1 Metal yapı malzemeleri imalatı
25.2 Metal tank, rezervuar ve muhafaza kapları imalatı
25.7 Çatal-bıçak takımı ve diğer kesici aletler ile el aletleri ve genel hırdavat malzemeleri imalatı
25.9 Diğer fabrikasyon metal ürünlerin imalatı
26.2 Bilgisayar ve bilgisayar çevre birimleri imalatı
26.4 Tüketici elektroniği ürünlerinin imalatı
26.5 Ölçme, test ve seyrüsefer amaçlı alet ve cihazlar ile saat imalatı
26.6 Işınlama, elektro medikal ve elektro terapi ile ilgili cihazların imalatı
26.8 Manyetik ve optik kaset, bant, CD, vb. ortamların imalatı
27.1 Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazlarının imalatı
27.2 Akümülatör ve pil imalatı
27.3 Kablolamada kullanılan teller ve kablolar ile gereçlerin imalatı
27.5 Ev aletleri imalatı
28.1 Genel amaçlı makinelerin imalatı
28.2 Genel amaçlı diğer makinelerin imalatı
28.4 Metal işleme makineleri ve takım tezgahları imalatı
28.9 Diğer özel amaçlı makinelerin imalatı
29.1 Motorlu kara taşıtlarının imalatı
29.2 Motorlu kara taşıtları karoseri (kaporta) imalatı; treyler (römork) ve yarı treyler (yarı römork) imalatı
29.3 Motorlu kara taşıtları için parça ve aksesuar imalatı
30.1 Gemi ve tekne yapımı
30.3 Hava taşıtları ve uzay araçları ile bunlarla ilgili makinelerin imalatı
31.0 Mobilya imalatı
33.1 Fabrikasyon metal ürünlerin, makinelerin ve ekipmanların onarımı
33.2 Sanayi makine ve ekipmanlarının kurulumu