Toptan Bankacılık (APEX)

APEX bankacılığı mekanizması ile ticari bankalar, katılım bankaları, finansal kiralama şirketleri vb. finansal kurumlar üzerinden mikro, küçük ve büyük ölçekli firmaların tematik yatırımlarını destekliyoruz.

Uluslararası temalı kaynaklarımızı ülke ekonomisinin önemli yapı taşlarını oluşturan KOBİ'lere plase ederek; söz konusu firmalara yeni istihdam olanakları yaratılması, üretim veya verimlilik kapasitesinin artırılması gibi birçok tema bazında finansman desteği sağlıyoruz.

Bu kapsamda, reel sektöre sağlanan finansman çözümlerini çeşitlendirerek genişletme fırsatı yaratıyoruz.