Vizyonumuz & Misyonumuz

VİZYON

Her zaman yatırımcının yanında yer alarak, değerlerimiz doğrultusunda sürdürülebilir kalkınma sağlamak ve yarınlara değer katmak temel hedefimizdir.

MİSYON

Yatırımcıların finansman ve danışmanlık ihtiyacını karşılayarak ülkemizin sürdürülebilir kalkınma öncelikleri doğrultusunda yapısal dönüşümüne yardımcı olur, sermayenin tabana yayılmasına katkı sağlamak için çalışırız. Dinamik, yenilikçi, çevreye ve topluma duyarlı bankacılık anlayışıyla çalışanlarımıza ve diğer tüm paydaşlarımıza değer katarız.

DEĞERLER

Birleşmiş Milletler'in Sürdürülebilir Kalkınma ilkelerine içten bağlılık duyarız.

BM Çevre Hedefleri ve Paris İklim Anlaşması ilkeleri çerçevesinde, yaşadığımız dünyaya, çevreye ve topluma karşı duyarlı davranırız. Sosyal sorumluluk bilincimizi sürekli diri tutarız. Kaynaklarımızı etkin ve verimli kullanırız.

Güveniliriz.

Tüm paydaşlarımız ile açık, etik  kurallara ve güvene dayalı uzun soluklu ilişki kurarız.

Kararlarımızı objektif kriterlere dayandırırız.

Çözüm Odaklıyız.

Tüm faaliyetlerimizin odağına müşterilerimizi koyar, etkili ve değer yaratacak çözümlerimizle geleceği birlikte tasarlarız.

Çalışanlarımıza Değer Veririz.

Çalışanlarımıza değer verir, sürekli öğrenmeyi, katılımı ve paylaşımı teşvik ederiz.

Takım çalışmasına inanır, ortak akılla çalışır, çalışanlarımıza karşı adil olmaya ve eşit fırsat tanımaya önem veririz.

Yenilikçiyiz.

Yenilikçi çözümlerimizle pozitif değişime öncülük eder, sadece bugüne değil yarına da değer katarız.