Kalkınma Yatırım Bankasında Olmak

İK Politikamız

Paydaşlarının beklentilerini karşılayan, çalışanına değer veren, gelişime açık, tüm kaynaklarını etkin ve verimli kullanan, çevreye, iş sağlığına ve güvenliğine duyarlı, kalite standartlarına ve mevzuata uyumlu, iş yapma teknolojisi ve becerisini sürekli geliştiren, çalışanların yaratıcılığından güç alan Bankamız, insan kaynağını hedeflerine ulaşmakta en önemli değer olarak kabul etmektedir.

İlkelerimiz

  • Kurum kültürü ve işin niteliklerine uygun kişilerle çalışmak,
  • İnsan kaynakları politikasının oluşturulması sürecine çalışanların da katılımını sağlamak,
  • Güncel ihtiyaçlar doğrultusunda çalışan için güvenli çalışma ortamı ve koşulları sağlamak,
  • Çalışanların iş memnuniyeti ve kuruma bağlılığını artırmak,
  • Çalışanların yetiştirilme ve geliştirilmesinde adil ve eşit olanaklar sağlamak,
  • Çalışanları başarıya özendirmek, bilgi ve görgüsünü artırmak için olanaklar sağlamak, başarılı çalışanları imkanlar ölçüsünde teşvik etmek ve ödüllendirmektir.

İşe Alım

Bankamızdaki açık pozisyonlar için adaylar; görevin gerektirdiği temel ve pozisyona özgü yetkinlik düzeyleri, şirket vizyonu, misyonu ve kurum kültürüne uygunluk açılarından, birim yöneticileri ve İnsan Kaynakları tarafından uygun sınav, envanter ve mülakatlar ile değerlendirilmektedir.

Aramıza katılan yeni arkadaşlarımıza oryantasyon programları uygulanır.

Başvurularınız için "İlanlarımız" sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

Performans Yönetim Sistemi

Bankamızda Performans Yönetim Sistemi verimliliği destekler, teknik birikim ve yetkinlik noktalarında gelişim ve eğitim ihtiyaçlarını belirler, geri bildirim mekanizmasını çalıştırır ve kariyer gelişimi için veri sağlar.

Ücretlendirme

Bankamızda ücretlendirme ve performans yönetimi birlikte çalışan sistemlerdir. Çalışanlarımızın ücretleri; yetkinliklerine, sorumluluk düzeylerine, performans notlarına ve sektör koşullarına göre belirlenir.

Eğitim Politikası

Mesleki ve kişisel gelişimlerini desteklemek amacıyla eğitim programlarına katılım sağlanır. Eğitimler; bulunulan görev, bu görevin gerektirdiği yetkinlikler ve kariyer haritaları doğrultusunda planlanır.

Banka içinde sahip olunan teknik bilgi birikimi sayesinde iç kaynaklarla tasarlanan özel eğitimler de programın parçası olarak kullanılır. Eğitim, seminer ve konferans edinimlerinin sunum platformlarıyla paylaşılması desteklenir, profesyonel bilgi ve vizyonun daha çok çalışanlarımıza ulaşması sağlanır.

Kariyer Gelişimi

Bankamızdaki yüksek performansı ve teknik birikimi destekleyecek bir ortamın yaratılması amacıyla performans sistemi ile bağlantılı bir Kariyer Modeli uygulanır.

Tüm bankamız çalışanları yatay veya dikey kariyer gelişimini desteklemek üzere pek çok açıdan değerlendirilir, uygun gelişim programları ile desteklenir ve izlenir.

Yetenek Yönetimi

Bankamızda Yetenek Yönetimi süreçleri, iş stratejileri ile paralel olarak oluşturulur. İş kollarının ihtiyaç duyduğu ‘yetenekler’ belirlenir, bankamıza kazandırılır ve geliştirilir. Geleceğin yöneticileri doğru yatırımlar ve uygulamalarla banka vizyonu doğrultusunda yetiştirilir.