Birleşme, Bölünme ve Ortaklık Danışmanlığı

Farklı sektörlerdeki birçok birleşme, bölünme ve ortaklık işlemlerinde başarı ile danışmanlık hizmeti vermiş olan tecrübeli ekibimiz ile söz konusu yapılarda gerçekleşmesi muhtemel projeler kapsamında; yurtiçi ve yurtdışındaki şirket ve hissedarlarına finansal danışmanlık hizmeti vermekteyiz.

Birleşme, bölünme ve ortaklık projelerinde aşağıdaki kapsamları içeren finansal danışmanlık hizmetleri sunulmaktadır:

  • Sürece ilişkin yol haritasının ve genel stratejinin belirlenmesi
  • Birleşmeye konu şirketlerin, bölünecek veya ortaklık gerçekleştirilecek şirketin detaylı değerleme çalışmalarının yapılması
  • İşlem sonrası; organizasyonel, finansal ve operasyonel yapının belirlenmesi için gerekli hazırlıkların yürütülmesi
  • Değerleme ve işlem sonrası gerçekleşecek yapıya göre oluşacak hissedarlık yapısının belirlenmesi,
  • Hissedarlık yapısına göre ortakların hak ve yükümlülüklerinin belirlendiği ortaklık sözleşmelerinin hazırlanmasında ilgili hukuk danışmanları ile şirket ve hissedarlara destek verilmesi
  • Bölünme danışmanlığı kapsamında, tam veya kısmi olmasına bağlı olarak, detaylı değerleme çalışmalarının yapılması, bölünme senaryolarının geliştirilmesi, bölünmeye konu faaliyet/varlıkların belirlenmesinde yapısal öneriler geliştirilmesi
  • Süreçte görev alan hukuk, muhasebe ve vergi danışmanlarının seçilmesi/koordine edilmesi
  • Bağlayıcı sözleşmelerin müzakere edilmesi ve işlemin tamamlanması için gerekli kapanış işlemlerinin koordinasyonu