Özelleştirme Danışmanlığı Hizmeti

Geçmişte önemli özelleştirme işlemlerinde hem satıcı tarafta hem de alıcı tarafta görev almış ve başarı ile tamamlamış olan ekibimiz ile, T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ile Türkiye Varlık Fonu portföylerinde yer alan şirket ve varlıkların satış süreçlerinde satıcı tarafta veya satışa konu şirket/varlıklara ilgi gösteren potansiyel yatırımcı adaylarına alıcı tarafta finansal danışmanlık hizmetleri sunulmaktadır.

Özelleştirme süreçlerinde satıcı taraf danışmanlık hizmetimizin aşamaları şu şekilde sıralanabilir:

 • İlgili kurumun talebi üzerinde özelleştirme sürecine ilişkin satıcı taraf danışmanlık kapsamına göre danışmanlık ekibinin kurulması ve görev dağılımının tespiti ve buna göre danışmanlık teklifinin sunulması
 • Danışmanlık teklifinin kabul edilmesi sonrasında özelleştirme projesi iş tanımına göre proje yol haritasının ve stratejinin belirlenmesi
 • Potansiyel yatırımcı veya ortak adaylarının tespit edilmesi
 • Tanıtım ve pazarlama hazırlıklarının yapılması ve ihale dokümantasyonları ve süreç mektupları dahil, ilgili tüm dokümantasyonun hazırlanması
 • Potansiyel yatırımcı adaylarına yaklaşım stratejisinin belirlenmesi
 • Potansiyel yatırımcıların yürüteceği detaylı finansal analiz ve değerleme çalışmalarının yapılması için gerekli veri odası ve diğer hazırlıkların yürütülmesi ve koordinasyonu
 • Bağlayıcı sözleşme taslaklarının hukuk danışmanları ile birlikte hazırlanması ve yatırımcı yorumlarının değerlendirilmesi
 • Potansiyel alıcı(lar) ile bağlayıcı sözleşmeler ve fiyatlamanın müzakere edilmesi ve pazarlıkların yürütülmesi
 • Kapanış işlemlerinin koordinasyonu

Özelleştirme süreçlerinde alıcı taraf danışmanlık hizmetimizin aşamaları şu şekilde sıralanabilir:

 • Özelleştirmeye konu şirket veya varlığın satın alımı ile ilgilenen yatırımcının söz konusu sürece dahil olması için gerekli teknik ve finansal yeterliliğe sahip olduğunu gösteren dokümantasyonların hazırlanmasına destek verilmesi
 • Hedef şirket veya varlığın detaylı incelenmesi sürecinde destek verecek diğer danışmanların seçimine destek verilmesi ve süreçteki görevlerini yerine getirmeleri için koordinasyonu
 • Teklif verilecek fiyatlamaya baz oluşturacak değerleme modelinin hazırlanması ve değerleme modelinin senaryo analizi oluşturularak uygun fiyat teklifinin belirlenmesi konusunda görüş verilmesi
 • Hukuk danışmanı ile birlikte bağlayıcı sözleşme taslaklarının incelenmesi ve görüşlerin yatırımcıya sunulması
 • İhaleye yatırımcının başka yatırımcılarla birlikte, konsorsiyum/ortak olarak, teklif verilmesi planlandığı taktirde, uygun ortak adaylarının tespit edilmesinde ve ortaklık kurulması için gerekli anlaşmalarının müzakeresinde yatırımcıya destek verilmesi
 • Teklif dosyasının hazırlanmasına destek verilmesi
 • İlgili satıcı kurum ile yürütülecek iletişim ve müzakerelerin koordinasyonu
 • Kapanış işlemlerinin koordinasyonu