Satıcı Taraf Danışmanlık Hizmeti

Satıcı taraf danışmanlık hizmetimiz kapsamında; farklı birçok sektörde gerçekleşmiş satış işleminde görev almış ekibimiz ile yerli ve yabancı şirketler ile stratejik hissedar veya finansal ortaklarına, kısmi veya tüm şirket hisselerinin veya aktiflerinin satış süreçlerinde finansal danışmanlık hizmetleri vermekteyiz.

Satıcı taraf danışmanlık hizmetimizin aşamaları şu şekildedir:

  • Sürece ilişkin yol haritasının ve stratejinin belirlenmesi
  • Potansiyel yatırımcı veya ortak adaylarının tespit edilmesi
  • Tanıtım ve pazarlama hazırlıklarının yapılması ve süreç mektupları dahil, diğer ilgili tüm dokümantasyonun hazırlanması
  • Potansiyel yatırımcı adaylarına yaklaşım stratejisinin belirlenmesi
  • Potansiyel yatırımcı adaylarından bağlayıcı olmayan tekliflerin alınması ve müzakere edilmesi
  • Süreçte çalışacak diğer danışmanların seçiminde destek sunulması ve süreç boyunca koordinasyonlarının sağlanması
  • Bağlayıcı olmayan teklifi uygun görülen potansiyel yatırımcıların yürüteceği detaylı finansal analiz ve değerleme çalışmalarının yapılması için gerekli veri odası ve diğer hazırlıkların yürütülmesi ve koordinasyonu
  • Rekabetçi veya münhasır satış süreçlerinin planlanması ve koordinasyonu
  • Potansiyel alıcı(lar) ile bağlayıcı sözleşmeler ve fiyatlamanın müzakere edilmesi ve pazarlıkların yürütülmesi
  • Kapanış işlemlerinin koordinasyonu