Yeniden Yapılandırma Danışmanlığı

Firmaların sürdürülebilir büyüme ve güçlü finansal yapıda faaliyetlerine devam edebilmeleri için iş planlarının incelenmesi, değerlendirilmesi ve en doğru stratejiyle yeniden kurgulanması için hizmet verilmektedir.

Finansal performasında sorun yaşayan şirketlere ve ilgili finansal kurumlara, nakit akışlarını güçlendirmek isteyen, borçluluğu ve maliyetleri artan kuruluşlara, sorunların tespiti ile birlikte finansal borçların en uygulanabilir yeniden yapılandırma opsiyonları sunulmakta ve finansal ve operasyonel çözüm önerileri getirilmektedir.

Firmaların mevcut ve geçmiş finansal durumu analiz edilmekte, sektörel konumlandırması yapılmaktadır. Mevcut durum ortaya konulduktan sonra oluşturulan iş planları dâhilinde yapılandırma senaryoları modellenerek finansal kurumlarla yeniden yapılandırma alternatiflerinin görüşülmesi, zaman ve aksiyon planının oluşturulması,  ticari şartların ve teminat yapılarının müzakeresi, ilgili danışmanların atanması ile sözleşme ve dokümantasyon süreçlerine destek ve danışmanlık verilmektedir.