Borçlanma Araçları İhraçları

Borçlanmaya dayalı alternatif finansman yöntemleri çerçevesinde, Türkiye sermaye piyasalarında sıklıkla başvurulan ürünler olan bono ve tahvil ihraçları karşımıza çıkmaktadır. Banka kredisi ile finansman sağlanmasına alternatif olan bu ürünlerin tamamında, Sermaye Piyasaları Danışmanlığı ekibinin geçmiş tecrübelerine dayanan anahtar teslim çözümler sunulmaktadır.

Bono ve tahvil ihraçları, alternatif finansman sağlaması ve sermaye piyasalarına giriş fırsatı tanıması yönünden, ilave finansman ihtiyacı açısından şirketlerin tercih ettiği yöntemler arasındadır.

Sermaye Piyasaları Danışmanlığı Birimi bünyesinde, borçlanma araçları konusunda verilen hizmetler aşağıda özetlenmektedir:

  • Şirketin bilanço yapısı ve kreditörleriyle olan ilişkilerinin incelenmesi ile işleme uygunluk analizinin yapılması,
  • Uygun ihraç yapısının belirlenmesi,
  • Tüm düzenleyici kurumlarla başvuru süreçlerinin ve iletişimin yönetimi,
  • Pazarlama ve tanıtım dökümanlarının hazırlanmasında destek sağlanması,
  • Pazarlama ve satış işlemlerinin yönetimi ve işlemin tamamlanması.