Bankamızın Yatırım Hizmet ve Faaliyet İzinleri

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası’nın faaliyet izinleri:

  • Paylar ve kaldıraçlı işlemler hariç olmak üzere türev araçlarda işlem aracılığı
  • Halka arza aracılık
  • Portföy aracılığı
  • Sınırlı saklama

Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca yapılabilecek yan hizmetler:

  • Sermaye piyasaları ile ilgili danışmanlık hizmetleri sunulması
  • Aracılık yüklenimi yürütülmesi ile ilgili hizmetlerin sunulması
  • Finansman sağlanmasında aracılık hizmeti sunulması

İnternet sitemizde verilen bilgiler genel niteliktedir. Dolayısıyla alım satım kararlarınızı destekleyebilecek yeterli bilgiler sayfamızda olmayabilir.

Bankamızın Yatırım Hizmet ve Faaliyet İzinleri

TSPB Yetki Belgesi

Sermaye Piyasası İşlemleri Risk Bildirim Formu

Bankamız Kamuyu Aydınlatma Formu

Yatırım Hizmet Ve Faaliyetleri İle İlgili İnternet Sitesi’nde Yer Verilmesi Gereken Hususlara İlişkin Açıklama