İhraç Belgeleri ve İlgili Dokümanlar

2024

Kalyon Güneş Teknolojileri Üretim A.Ş.

Taslak İzahname

OBA Makarnacılık San. ve Tic. A.Ş.

Oba Makarna Onaylı İzahname

Oba Makarna Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu

Ek 1 - Şirket Esas Sözleşmesi

Ek 2 - Şirket Yönetim Kurulu İç Yönergesi

Ek 3 - Fiyat Tespit Raporu

Ek 4 Fon Kullanım Yeri Raporu

Ek 5 -30.09.2023 31.12.2022 31.12.2021 ve 31.12.2020 Dönemlerine İlişkin Konsolide Finansal Raporlar ve Özel Bağımsız Denetçi

Ek 6a - Bağımsız Denetim Kuruluşundan Alınan Sorumluluk Beyanı

Ek 6b - Bağımsız Denetim Kuruluşundan Alınan Sorumluluk Beyanı

Ek 7a - Sakarya Fabrikası Gayrimenkul Değerleme Raporu

Ek 7b - Gaziantep Fabrikası Gayrimenkul Değerleme Raporu

Ek 8 - Gayrimenkul Değerleme Şirketi Sorumluluk Beyanı

Ek 9 - Şenol Şahin Ilgın Avukatlık Bürosu Tarafından Hazırlanan Bağımsız Hukukçu Raporu

Ek 10 - En Hacimli İlk 10 Müşteri Listesi

Ek 11 - En Hacimli İlk 10 Tedarikçi Listesi

Ek 12 - Katılım Finans İlkeleri Bilgi Formu

Çimko Çimento ve Beton San. Tic. A.Ş.

Taslak İzahname

Özyaşar Tel ve Galvanizleme Sanayi A.Ş.

FTR Analist Raporu

Hareket Proje Taşımacılığı ve Yük Mühendisliği A.Ş.

FTR Analist Raporu

TKYB Varlık Finansmanı Fonu

Denetim Raporu

Yatırımcı Raporu 31 Mart 2024

TKYB İkinci Varlık Finansmanı Fonu

Denetim Raporu

Yatırımcı Raporu 31 Mart 2024

2023

Meka Beton Santralleri İmalat Sanayi ve Ticaret A.Ş.

İzahname

Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu

Ek 1-Esas Sözleşme

Ek 2-İç Yönerge

Ek 3-Bağımsız Denetim Raporları

Ek 4-Bağımsız Denetçi Sorumluluk Beyanı

Ek 5-Hukukçu Raporu

Ek 6-Fon Kullanım Yeri Raporu

Ek 7-Fiyat Tespit Raporu

Büyük Şefler Gıda Turizm Tekstil Danışmanlık Organizasyon Eğitim Sanayi ve Ticaret A.Ş.

İhraççı
Büyük Şefler Gıda Turizm Tekstil Danışmanlık Organizasyon Eğitim Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Halka Arz Eden Pay Sahibi
Fethi Saruhan TAN

Gamze Hatice CİZRELİ

Luxchefs S.a.r.l.

Konsorsiyum Liderleri
Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş.

Deniz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Halka Arz Şekli
Sabit Fiyat ile Talep Toplama
Çıkarılmış Sermaye
100.000.000 TL
Talep Toplama Tarihleri
3-4-5 Mayıs 2023
Halka Arz Yapısı
Sermaye Artırımı: 7.000.000 TL

Ortak Satışı: 27.000.000 TL

Ek Satış: 3.000.000 TL

nominal değerli paylar
Halka Açıklık Oranı
Ek Satış Hariç: 31,78 %

Ek Satış Dahil: 34,58 %
Fiyat
22,50 TL
Satmama Taahhütleri
Halka Arz Eden Pay Sahipler için 12 Ay
Diğer Taahhütler
Şirket paylarının Borsa’da işlem görmeye başladığı ilk işlem günü dahil olmak üzere halka arz gelirinin %35 büyüklüğünde tutar 10 iş günü “Günlük Alım Emri Taahhüdü” kapsamında ayrılacaktır.


Hissedar Pay Grubu Halka Arzdan Önce Halka Arzdan Sonra Halka Arzdan Sonra
Sermaye Tutarı (TL) Sermaye Payı Sermaye Tutarı (TL) Sermaye Payı Sermaye Tutarı (TL) Sermaye Payı
Fethi Saruhan TAN A 10.112.063 10,11% 10.112.063 9,45% 10.112.063 9,45%
B 20.089.246 20,09% 16.589.246 15,50% 16.589.246 15,50%
Gamze Hatice CİZRELİ A 9.887.937 9,89% 9.887.937 9,24% 9.887.937 9,24%
B 19.643.983 19,64% 16.143.983 15,09% 16.143.983 15,09%
Luxchefs S.ar.l. B 40.266.771 40,27% 20.266.771 18,94% 17.266.771 16,14%
Halka Açık Kısım
B - - 34.000.000 31,78% 37.000.000 34,58%
Toplam
- 100.000.000 100,00% 107.000.000 100,00% 107.000.000 100,00%

Payların halka arz fiyatının belirlenmesinde SPK’nın ya da Borsa İstanbul’un herhangi bir takdir yetkisi veya onayı yoktur. Yatırımcıların, yatırım kararlarını Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan izahnamenin incelenmesi suretiyle vermeleri gerekmektedir. Şirket ve halka arz edilecek paylara ilişkin onaylanan izahname ile tasarruf sahiplerine satış duyurusu 28 Mayıs 2023 tarihinde www.kap.org.tr, www.bigchefs.com.tr, www.kalkinma.com.tr ve www.denizyatirim.com web sitelerinde yayımlanmıştır.

İzahname

Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu

Ek-1 Esas Sözleşme

Ek-2 Yönetim Kurulu İç Yönergesi

Ek-3 Bağımsız Denetim Raporu

Ek-4 Bağımsız Denetçi Sorumluluk Beyanı

Ek-5 Hukukçu Raporu

Ek-6 Deloitte Sektör Raporu

Fon Kullanım Yeri Raporu

Fiyat Tespit Raporu

Akfen Yenilenebilir Enerji A.Ş.

Akfen Yenilenebilir Enerji A.Ş. Analist Raporu

TKYB Varlık Finansmanı Fonu

Yatırımcı Raporu 31 Aralık 2023

Yatırımcı Raporu 30 Eylül 2023

Yatırımcı Raporu 30 Haziran 2023

Yatırımcı Raporu 31 Mart 2023

Denetim Raporu

TKYB İkinci Varlık Finansmanı Fonu

Yatırımcı Raporu 31 Aralık 2023

Yatırımcı Raporu 30 Eylül 2023

Yatırımcı Raporu 30 Haziran 2023

Yatırımcı Raporu 31 Mart 2023

Denetim Raporu

Koza Polyester Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Koza Polyester FTR Analist Raporu

2022

Ahlatcı Doğal Gaz Dağıtım Enerji ve Yatırım A.Ş.

İhraççı
Ahlatcı Doğal Gaz Dağıtım Enerji ve Yatırım A.Ş.
Halka Arz Eden Pay Sahibi
Ahlatcı Holding A.Ş.

Konsorsiyum Liderleri
Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş.

Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Halka Arz Şekli
Sabit Fiyat ile Talep Toplama
Çıkarılmış Sermaye
168.500.000 TL
Talep Toplama Tarihleri
14-15-16 Aralık 2022
Halka Arz Yapısı
Sermaye Artırımı: 39.500.000 TL

Ortak Satışı: 13.250.000 TL

Toplam: 52.750.000 TL

nominal değerli paylar
Halka Açıklık Oranı
25,36%
Fiyat
66,00 TL
Satmama Taahhütleri
Şirket için 1 yıl ve Şirket ortakları için 180 gün
Fiyat İstikrarı
Planlanıyor
Fiyat İstikrarı Süresi
Payların BİAŞ’ta işlem görmeye başlamasından itibaren 30 gün


Hissedar Pay Grubu Halka Arzdan Önce Halka Arz Sonrası(Ek Satış Hariç)
Sermaye Tutarı (TL) Sermaye Payı Sermaye Tutarı (TL) Sermaye Payı
Ahlatcı Holding A.Ş. A 33.700.000 20,00% 33.700.000 16,20%
B 134.800.000 80,00% 121.550.000 58,44%
Halka Açık Kısım B - - 52.750.000 25,36%
Toplam
- 168.500.000 100,00% 208.000.000 100,00%

Payların halka arz fiyatının belirlenmesinde SPK’nın ya da Borsa İstanbul’un herhangi bir takdir yetkisi veya onayı yoktur. Yatırımcıların, yatırım kararlarını Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan izahnamenin incelenmesi suretiyle vermeleri gerekmektedir. Şirket ve halka arz edilecek paylara ilişkin onaylanan izahname ile tasarruf sahiplerine satış duyurusu 9 Aralık 2022 tarihinde www.kap.org.tr, www.ahlatcidogalgaz.com.tr, www.ahlatciyatirim.com.tr, www.kalkinma.com.tr vewww.vakifyatirim.com.tr web sitelerinde yayımlanmıştır.

İzahname s.1-100

İzahname s.101-200

İzahname s.201-300

Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu

EK-1 Şirket Esas Sözleşmesi

Ek-2 Şirket Yönetim Kurulu İç Yönergesi

Ek-3 Bağımsız Denetim Raporu

Ek-4 Bağımsız Denetçi Sorumluluk Beyanı

Ek-5 İmtiyaz Haklarına İlişkin Değerleme Raporu

Ek-6 Değerleme Kuruluşu Sorumluluk Beyanı

Ek-7 Hukukçu Raporu

Ek-8 Halka Arzdan Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerlerine İlişkin Rapor

Ek-9 Fiyat Tespit Raporu

Ek-10 Katılım Finans İlkeleri Bilgi Formu

Ek-11 İhraççı ve Ahlatcı Holding Tarafından Verilen Taahhütler

Ek-12 Vakıf Katılım Hisse Rehin Yazısı

Ek-13 (a) 30 Eylül 2022 Mali Tablolar

Ek-13 (b) Bağımsızlık Beyanı

Panelsan Çatı Cephe Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu

Smart Güneş Enerjisi Teknolojileri Araştırma Geliştirme Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu

Obase Bilgisayar ve Danışmanlık Hizmetleri Ticaret A.Ş.

İhraççı
Obase Bilgisayar ve Danışmanlık Hizmetleri Ticaret A.Ş.
Halka Arz Eden Pay Sahibi
Bülent DAL

Banu DAL

Haluk ALPAY

Konsorsiyum Liderleri
Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş. ve

Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Halka Arz Şekli
Borsa’da Satış – Sabit Fiyatla Talep Toplama
Çıkarılmış Sermaye
35.000.000 TL
Talep Toplama Tarihleri
28-29 Temmuz 2022
Halka Arz Yapısı
Sermaye Artırımı: 10.500.000 TL

Ortak Satışı: 3.500.000 TL

Toplam: 14.000.000 TL

nominal değerli paylar
Halka Açıklık Oranı
30,77%
Fiyat
10,50 TL
Satmama Taahhütleri
Şirket ve Halka Arz Eden Pay Sahibi için 180 Gün
Fiyat İstikrarı
Planlanıyor
Fiyat İstikrarı Süresi
Payların BİAŞ’ta işlem görmeye başlamasından itibaren 15 gün


Hissedar Pay Grubu Halka Arzdan Önce Halka Arzdan Sonra
Sermaye Tutarı (TL) Sermaye Payı Sermaye Tutarı (TL) Sermaye Payı
Banu DAL A 2.797.200 7,99% 2.797.200 6,15%
B 8.857.800 25,31% 7.692.300 16,91%
Bülent DAL A 2.797.200 7,99% 2.797.200 6,15%
B 8.857.800 25,31% 7.692.300 16,91%
Haluk ALPAY A 2.805.600 8,02% 2.805.600 6,17%
B 8.884.400 25,38% 7.715.400 16,96%
Halka Açık Kısım
B - - 14.000.000 30,77%
Toplam
- 35.000.000 100,00% 45.500.000 100,00%

Payların halka arz fiyatının belirlenmesinde SPK’nın ya da Borsa İstanbul’un herhangi bir takdir yetkisi veya onayı yoktur. Yatırımcıların, yatırım kararlarını Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan izahnamenin incelenmesi suretiyle vermeleri gerekmektedir. Şirket ve halka arz edilecek paylara ilişkin onaylanan izahname ile tasarruf sahiplerine satış duyurusu 9 Nisan 2021 tarihinde www.kap.org.tr, www.obase.com, www.kalkinma.com.tr ve https://www.ziraatyatirim.com.tr web sitelerinde yayımlanmıştır.

SPK Onaylı İzahname

Bağımsız Denetçi Sorumluluk Beyanı

Esas Sözleşme

Fiyat Tespit Raporu

Fon Kullanım Yeri Raporu

Fon Kullanım Yerine İlişkin YKK

Hukukçu Raporu

Hukukçu Sorumluluk Beyanı

Katılım Finans İlkeleri Bilgi Formu

Özel Bağımsız Denetçi Raporu

Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu

TKYB Varlık Finansmanı Fonu

Yatırımcı Raporu 31 Aralık 2022

Yatırımcı Raporu 30 Eylül 2022

Yatırımcı Raporu 30 Haziran 2022

Yatırımcı Raporu 31 Mart 2022

TKYB İkinci Varlık Finansmanı Fonu

Yatırımcı Raporu 31 Aralık 2022

Yatırımcı Raporu 30 Eylül 2022

Yatırımcı Raporu 30 Haziran 2022

Yatırımcı Raporu 31 Mart 2022

Tarım Kredi Yem San. ve Tic. A.Ş

SPK Onaylı İhraç Belgesi ve Eki

Tarım Kredi Holding A.Ş.

SPK Onaylı İhraç Belgesi ve Eki

Tarkim Bitki Koruma San. ve Tic. A.Ş.

SPK Onaylı İhraç Belgesi ve Eki

Tarım Kredi Birlik Tarım Ürünleri Hay. Amb. Pet. Nak. İth. İhr. San. ve Tic. A.Ş.

SPK Onaylı İhraç Belgesi ve Eki

Gübre Fabrikaları T.A.Ş.

SPK Onaylı İhraç Belgesi ve Eki

2021

Palgaz Doğalgaz Dağıtım San. ve Tic. A.Ş.

SPK Onaylı İhraç Belgesi ve Eki

Aydem Yenilenebilir Enerji A.Ş.

İhraççı
Aydem Yenilenebilir Enerji A.Ş.
Halka Arz Eden Pay Sahibi
Aydem Enerji Yatırımları A.Ş.
Konsorsiyum lideri
Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş.
Halka Arz Şekli
Fiyat Aralığı İle Talep Toplama
Çıkarılmış Sermaye
700.000.000 TL
Talep Toplama Tarihleri
19-20-21-22 Nisan 2021
Halka Arz Yapısı
Sermaye Artırımı 5.000.000 TL
Ortak Satışı 105.000.000 TL
Toplam 110.000.000 TL
nominal değerli paylar
Halka Açıklık Oranı
%15,60
Halka Arz Sonrası Çıkarılmış Sermaye
705.000.000 TL
Ek Satışa Sunulan Pay Miktarı
20.000.000 TL nominal değerli paylar
Ek Satış Sonrası Halka Açıklık Oranı
%18,44
Fiyat Aralığı
8,50 TL – 9,90 TL
Satmama Taahhütleri
Şirket ve Halka Arz Eden Pay Sahibi için 180 Gün
Fiyat İstikrarı
Planlanıyor
Fiyat İstikrarı Süresi
Payların BİAŞ’da işlem görmeye başlamasından itibaren 30 gün


Ortağın Unvanı Halka Arzdan Önce Halka Arzdan Sonra Halka Arzdan Sonra
(ek satış hariç) (ek satış dâhil)
TL % TL % TL %
Aydem Enerji Yatırımları A.Ş. 699.975.010 99,99 594.975.010 84,40 574.975.010 81,56
Diğer Ortaklar 24.990 0,00 24.990 0,00 24.990 0,00
Halka Açık Kısım - - 110.000.000 15,60 130.000.000 18,44
Toplam Çıkarılmış Sermaye 700.000.000 100,00 705.000.000 100,00 705.000.000 100,00

Payların halka arz fiyatının belirlenmesinde SPK’nın ya da Borsa İstanbul’un herhangi bir takdir yetkisi veya onayı yoktur. Yatırımcıların, yatırım kararlarını Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan izahnamenin incelenmesi suretiyle vermeleri gerekmektedir. Şirket ve halka arz edilecek paylara ilişkin onaylanan izahname ile tasarruf sahiplerine satış duyurusu 9 Nisan 2021 tarihinde www.kap.org.tr, www.aydemyenilenebilir.com.tr ve www.kalkinma.com.tr web sitelerinde yayımlanmıştır.

Halka Arz Broşürü

Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu

İzahname

EK 1 - Esas Sözleşme

EK 2 - İç Yönerge

EK 3 - Bağımsız Denetim Raporu (2017-2018-2019)

EK 3 - Bağımsız Denetim Raporu (2019-2020)

EK 4 - Bağımsız Denetçi Sorumluluk Beyanı

EK 5 - Hukukçu Raporu

EK 6 - Bağımsız Değerleme Kuruluşu Sorumluluk Beyanı

Fiyat Tespit Raporu

Tarım Kredi Holding A.Ş.

SPK Onaylı İhraç Belgesi ve Eki

Kızılbük Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.

İhraççı
Kızılbük Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
Halka Arz Eden Pay Sahibi
Sinpaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
Konsorsiyum lideri
Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş. ve
Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Halka Arz Şekli
Sabit Fiyat İle Talep Toplama
Çıkarılmış Sermaye
240.000.000 TL
Talep Toplama Tarihleri
4-5-6 Ağustos 2021
Halka Arz Yapısı
Ortak Satışı: 60.000.000 TL nominal değerli paylar
Halka Açıklık Oranı
%25,00
Ek Satışa Sunulan Pay Miktarı
12.000.000 TL nominal değerli paylar
Ek Satış Sonrası Halka Açıklık Oranı
%30,00
Fiyat
15,80 TL
Satmama Taahhütleri
Halka Arz Eden Pay Sahibi için 180 Gün
Fiyat İstikrarı
Planlanıyor
Fiyat İstikrarı Süresi
Payların BİAŞ’da işlem görmeye başlamasından itibaren 30 gün


Ortağın Unvanı Halka Arzdan Önce Halka Arzdan Sonra Halka Arzdan Sonra
(Ek Satış Hariç) (Ek Satış Dâhil)
TL % TL % TL %
Sinpaş GYO A.Ş. (A Grubu) 1.000.000 0,42 1.000.000 0,42 1.000.000 0,42
Sinpaş GYO A.Ş. (B Grubu) 239.000.000 99,58 179.000.000 74,58 167.000.000 69,58
Halka Açık Kısım - - 60.000.000 25 72.000.000 30
Toplam 240.000.000 100 240.000.000 100 240.000.000 100

Payların halka arz fiyatının belirlenmesinde SPK’nın ya da Borsa İstanbul’un herhangi bir takdir yetkisi veya onayı yoktur. Yatırımcıların, yatırım kararlarını Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan izahnamenin incelenmesi suretiyle vermeleri gerekmekte olup, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan izahname www.kap.org.tr, www.sinpaskizilbuk.com, www.kalkinma.com.tr, www.halkyatirim.com.tr ve www.ziraatyatirim.com.tr web sitelerinde yayımlanmıştır. 

Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu

İzahname

EK 1 - Esas Sözleşme

EK 2 - İç Yönerge

EK 3 - Bağımsız Denetim Raporu (03/2021)

EK 4 - Bağımsız Denetçi Sorumluluk Beyanı

EK 5 - Hukukçu Raporu

EK 6 - LOTUS Gayrimenkul Değerleme A.Ş. 2020-1132 - Marmaris Değerleme Raporu

EK 6 - LOTUS Gayrimenkul Değerleme A.Ş. 2021-524 - Marmaris Değerleme Raporu

EK 6 - LOTUS Gayrimenkul Değerleme A.Ş. 2021-580 - Marmaris Değerleme Raporu

EK 7 - Değerleme Kuruluşu Sorumluluk Beyanı

Fiyat Tespit Raporu

2020

Tarkim Bitki Koruma San. ve Tic. A.Ş.

SPK Onaylı İhraç Belgesi ve Eki

2019

TKYB İkinci Varlık Finansmanı Fonu

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş. Varlık Finansmanı Fonu ve Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş. İkinci Varlık Finansmanı Fonu Fon Kurulu Üyeleri Erkan KİLİMCİ ve Hakan KİLDOKUM'un istifaen ayrılmaları üzerine yerlerine Salim Can KARAŞIKLI ve Dilan PAMİR atanmıştır. Ayrıca Kurucu Banka ticaret sicil numarası, merkez adresi ve fon merkezinin değişmesi nedeniyle İçtüzük tadilleri yapılmış, tadiller İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nce 05.09.2019 tarihinde tescil ve 11.09.2019 tarih ve 9906 sayılı TTSG'nde ilan edilmiştir.

İç Tüzük

İhraç Belgesi

Tertip İhraç Belgesi

Derecelendirme Raporu

Yatırımcı Raporu 31 Mart 2019

Yatırımcı Raporu 30 Haziran 2019

Yatırımcı Raporu 30 Eylül 2019

Yatırımcı Raporu 31 Aralık 2019

Yatırımcı Raporu 31 Mart 2020

Yatırımcı Raporu 30 Haziran 2020

Yatırımcı Raporu 30 Eylül 2020

Yatırımcı Raporu 30 Aralık 2020

Yatırımcı Raporu 31 Mart 2021

Yatırımcı Raporu 30 Haziran 2021

Yatırımcı Raporu 30 Eylül 2021

Yatırımcı Raporu 31 Aralık 2021

Denetim Raporu

Denetim Raporu 31 Aralık 2021

2018

TKYB Varlık Finansmanı Fonu

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş. Varlık Finansmanı Fonu ve Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş. İkinci Varlık Finansmanı Fonu Fon Kurulu Üyeleri Erkan KİLİMCİ ve Hakan KİLDOKUM'un istifaen ayrılmaları üzerine yerlerine Salim Can KARAŞIKLI ve Dilan PAMİR atanmıştır. Ayrıca Kurucu Banka ticaret sicil numarası, merkez adresi ve fon merkezinin değişmesi nedeniyle İçtüzük tadilleri yapılmış, tadiller İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nce 05.09.2019 tarihinde tescil ve 11.09.2019 tarih ve 9906 sayılı TTSG'nde ilan edilmiştir.

İç Tüzük

İhraç Belgesi

Tertip İhraç Belgesi

Derecelendirme Raporu

Yatırımcı Raporu 31 Aralık 2018

Yatırımcı Raporu 31 Mart 2019

Yatırımcı Raporu 30 Haziran 2019

Yatırımcı Raporu 30 Eylül 2019

Yatırımcı Raporu 31 Aralık 2019

Yatırımcı Raporu 31 Mart 2020

Yatırımcı Raporu 30 Haziran 2020

Yatırımcı Raporu 30 Eylül 2020

Yatırımcı Raporu 30 Aralık 2020

Yatırımcı Raporu 31 Mart 2021

Yatırımcı Raporu 30 Haziran 2021

Yatırımcı Raporu 30 Eylül 2021

Yatırımcı Raporu 31 Aralık 2021

Denetim Raporu

Denetim Raporu 31 Aralık 2021