İhraç Belgeleri ve İlgili Dokümanlar

2018

TKYB Varlık Finansmanı Fonu

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş. Varlık Finansmanı Fonu ve Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş. İkinci Varlık Finansmanı Fonu Fon Kurulu Üyeleri Erkan KİLİMCİ ve Hakan KİLDOKUM'un istifaen ayrılmaları üzerine yerlerine Salim Can KARAŞIKLI ve Dilan PAMİR atanmıştır. Ayrıca Kurucu Banka ticaret sicil numarası, merkez adresi ve fon merkezinin değişmesi nedeniyle İçtüzük tadilleri yapılmış, tadiller İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nce 05.09.2019 tarihinde tescil ve 11.09.2019 tarih ve 9906 sayılı TTSG'nde ilan edilmiştir.

İç Tüzük

İhraç Belgesi

Tertip İhraç Belgesi

Derecelendirme Raporu

Yatırımcı Raporu 31 Aralık 2018

Yatırımcı Raporu 31 Mart 2019

Yatırımcı Raporu 30 Haziran 2019

Yatırımcı Raporu 30 Eylül 2019

Yatırımcı Raporu 31 Aralık 2019

Yatırımcı Raporu 31 Mart 2020

Yatırımcı Raporu 30 Haziran 2020

Yatırımcı Raporu 30 Eylül 2020

Yatırımcı Raporu 30 Aralık 2020

Yatırımcı Raporu 31 Mart 2021

2019

TKYB İkinci Varlık Finansmanı Fonu

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş. Varlık Finansmanı Fonu ve Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş. İkinci Varlık Finansmanı Fonu Fon Kurulu Üyeleri Erkan KİLİMCİ ve Hakan KİLDOKUM'un istifaen ayrılmaları üzerine yerlerine Salim Can KARAŞIKLI ve Dilan PAMİR atanmıştır. Ayrıca Kurucu Banka ticaret sicil numarası, merkez adresi ve fon merkezinin değişmesi nedeniyle İçtüzük tadilleri yapılmış, tadiller İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nce 05.09.2019 tarihinde tescil ve 11.09.2019 tarih ve 9906 sayılı TTSG'nde ilan edilmiştir.

İç Tüzük

İhraç Belgesi

Tertip İhraç Belgesi

Derecelendirme Raporu

Yatırımcı Raporu 31 Mart 2019

Yatırımcı Raporu 30 Haziran 2019

Yatırımcı Raporu 30 Eylül 2019

Yatırımcı Raporu 31 Aralık 2019

Yatırımcı Raporu 31 Mart 2020

Yatırımcı Raporu 30 Haziran 2020

Yatırımcı Raporu 30 Eylül 2020

Yatırımcı Raporu 30 Aralık 2020

Yatırımcı Raporu 31 Mart 2021

2020

Tarkim Bitki Koruma San. ve Tic. A.Ş.

SPK Onaylı İhraç Belgesi ve Eki

2021

Palgaz Doğalgaz Dağıtım San. ve Tic. A.Ş.

SPK Onaylı İhraç Belgesi ve Eki

Aydem Yenilenebilir Enerji A.Ş.

Tarım Kredi Holding A.Ş.

SPK Onaylı İhraç Belgesi ve Eki