İhraç Belgeleri ve İlgili Dokümanlar

2018

TKYB Varlık Finansmanı Fonu

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş. Varlık Finansmanı Fonu ve Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş. İkinci Varlık Finansmanı Fonu Fon Kurulu Üyeleri Erkan KİLİMCİ ve Hakan KİLDOKUM'un istifaen ayrılmaları üzerine yerlerine Salim Can KARAŞIKLI ve Dilan PAMİR atanmıştır. Ayrıca Kurucu Banka ticaret sicil numarası, merkez adresi ve fon merkezinin değişmesi nedeniyle İçtüzük tadilleri yapılmış, tadiller İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nce 05.09.2019 tarihinde tescil ve 11.09.2019 tarih ve 9906 sayılı TTSG'nde ilan edilmiştir.

İç Tüzük

İhraç Belgesi

Tertip İhraç Belgesi

Derecelendirme Raporu

Yatırımcı Raporu 31 Aralık 2018

Yatırımcı Raporu 31 Mart 2019

Yatırımcı Raporu 30 Haziran 2019

Yatırımcı Raporu 30 Eylül 2019

Yatırımcı Raporu 31 Aralık 2019

Yatırımcı Raporu 31 Mart 2020

Yatırımcı Raporu 30 Haziran 2020

Yatırımcı Raporu 30 Eylül 2020

Yatırımcı Raporu 30 Aralık 2020

Yatırımcı Raporu 31 Mart 2021

Yatırımcı Raporu 30 Haziran 2021

Yatırımcı Raporu 30 Eylül 2021

Yatırımcı Raporu 31 Aralık 2021

Denetim Raporu

Denetim Raporu 31 Aralık 2021

2019

TKYB İkinci Varlık Finansmanı Fonu

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş. Varlık Finansmanı Fonu ve Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş. İkinci Varlık Finansmanı Fonu Fon Kurulu Üyeleri Erkan KİLİMCİ ve Hakan KİLDOKUM'un istifaen ayrılmaları üzerine yerlerine Salim Can KARAŞIKLI ve Dilan PAMİR atanmıştır. Ayrıca Kurucu Banka ticaret sicil numarası, merkez adresi ve fon merkezinin değişmesi nedeniyle İçtüzük tadilleri yapılmış, tadiller İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nce 05.09.2019 tarihinde tescil ve 11.09.2019 tarih ve 9906 sayılı TTSG'nde ilan edilmiştir.

İç Tüzük

İhraç Belgesi

Tertip İhraç Belgesi

Derecelendirme Raporu

Yatırımcı Raporu 31 Mart 2019

Yatırımcı Raporu 30 Haziran 2019

Yatırımcı Raporu 30 Eylül 2019

Yatırımcı Raporu 31 Aralık 2019

Yatırımcı Raporu 31 Mart 2020

Yatırımcı Raporu 30 Haziran 2020

Yatırımcı Raporu 30 Eylül 2020

Yatırımcı Raporu 30 Aralık 2020

Yatırımcı Raporu 31 Mart 2021

Yatırımcı Raporu 30 Haziran 2021

Yatırımcı Raporu 30 Eylül 2021

Yatırımcı Raporu 31 Aralık 2021

Denetim Raporu

Denetim Raporu 31 Aralık 2021

2020

Tarkim Bitki Koruma San. ve Tic. A.Ş.

SPK Onaylı İhraç Belgesi ve Eki

2021

Palgaz Doğalgaz Dağıtım San. ve Tic. A.Ş.

SPK Onaylı İhraç Belgesi ve Eki

Aydem Yenilenebilir Enerji A.Ş.

İhraççı
Aydem Yenilenebilir Enerji A.Ş.
Halka Arz Eden Pay Sahibi
Aydem Enerji Yatırımları A.Ş.
Konsorsiyum lideri
Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş.
Halka Arz Şekli
Fiyat Aralığı İle Talep Toplama
Çıkarılmış Sermaye
700.000.000 TL
Talep Toplama Tarihleri
19-20-21-22 Nisan 2021
Halka Arz Yapısı
Sermaye Artırımı 5.000.000 TL
Ortak Satışı 105.000.000 TL
Toplam 110.000.000 TL
nominal değerli paylar
Halka Açıklık Oranı
%15,60
Halka Arz Sonrası Çıkarılmış Sermaye
705.000.000 TL
Ek Satışa Sunulan Pay Miktarı
20.000.000 TL nominal değerli paylar
Ek Satış Sonrası Halka Açıklık Oranı
%18,44
Fiyat Aralığı
8,50 TL – 9,90 TL
Satmama Taahhütleri
Şirket ve Halka Arz Eden Pay Sahibi için 180 Gün
Fiyat İstikrarı
Planlanıyor
Fiyat İstikrarı Süresi
Payların BİAŞ’da işlem görmeye başlamasından itibaren 30 gün


Ortağın Unvanı Halka Arzdan Önce Halka Arzdan Sonra Halka Arzdan Sonra
(ek satış hariç) (ek satış dâhil)
TL % TL % TL %
Aydem Enerji Yatırımları A.Ş. 699.975.010 99,99 594.975.010 84,40 574.975.010 81,56
Diğer Ortaklar 24.990 0,00 24.990 0,00 24.990 0,00
Halka Açık Kısım - - 110.000.000 15,60 130.000.000 18,44
Toplam Çıkarılmış Sermaye 700.000.000 100,00 705.000.000 100,00 705.000.000 100,00

Payların halka arz fiyatının belirlenmesinde SPK’nın ya da Borsa İstanbul’un herhangi bir takdir yetkisi veya onayı yoktur. Yatırımcıların, yatırım kararlarını Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan izahnamenin incelenmesi suretiyle vermeleri gerekmektedir. Şirket ve halka arz edilecek paylara ilişkin onaylanan izahname ile tasarruf sahiplerine satış duyurusu 9 Nisan 2021 tarihinde www.kap.org.tr, www.aydemyenilenebilir.com.tr ve www.kalkinma.com.tr web sitelerinde yayımlanmıştır.

Halka Arz Broşürü

Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu

İzahname

EK 1 - Esas Sözleşme

EK 2 - İç Yönerge

EK 3 - Bağımsız Denetim Raporu (2017-2018-2019)

EK 3 - Bağımsız Denetim Raporu (2019-2020)

EK 4 - Bağımsız Denetçi Sorumluluk Beyanı

EK 5 - Hukukçu Raporu

EK 6 - Bağımsız Değerleme Kuruluşu Sorumluluk Beyanı

Fiyat Tespit Raporu

Tarım Kredi Holding A.Ş.

SPK Onaylı İhraç Belgesi ve Eki

Kızılbük Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.

İhraççı
Kızılbük Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
Halka Arz Eden Pay Sahibi
Sinpaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
Konsorsiyum lideri
Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş. ve
Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Halka Arz Şekli
Sabit Fiyat İle Talep Toplama
Çıkarılmış Sermaye
240.000.000 TL
Talep Toplama Tarihleri
4-5-6 Ağustos 2021
Halka Arz Yapısı
Ortak Satışı: 60.000.000 TL nominal değerli paylar
Halka Açıklık Oranı
%25,00
Ek Satışa Sunulan Pay Miktarı
12.000.000 TL nominal değerli paylar
Ek Satış Sonrası Halka Açıklık Oranı
%30,00
Fiyat
15,80 TL
Satmama Taahhütleri
Halka Arz Eden Pay Sahibi için 180 Gün
Fiyat İstikrarı
Planlanıyor
Fiyat İstikrarı Süresi
Payların BİAŞ’da işlem görmeye başlamasından itibaren 30 gün


Ortağın Unvanı Halka Arzdan Önce Halka Arzdan Sonra Halka Arzdan Sonra
(Ek Satış Hariç) (Ek Satış Dâhil)
TL % TL % TL %
Sinpaş GYO A.Ş. (A Grubu) 1.000.000 0,42 1.000.000 0,42 1.000.000 0,42
Sinpaş GYO A.Ş. (B Grubu) 239.000.000 99,58 179.000.000 74,58 167.000.000 69,58
Halka Açık Kısım - - 60.000.000 25 72.000.000 30
Toplam 240.000.000 100 240.000.000 100 240.000.000 100

Payların halka arz fiyatının belirlenmesinde SPK’nın ya da Borsa İstanbul’un herhangi bir takdir yetkisi veya onayı yoktur. Yatırımcıların, yatırım kararlarını Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan izahnamenin incelenmesi suretiyle vermeleri gerekmekte olup, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan izahname www.kap.org.tr, www.sinpaskizilbuk.com, www.kalkinma.com.tr, www.halkyatirim.com.tr ve www.ziraatyatirim.com.tr web sitelerinde yayımlanmıştır. 

Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu

İzahname

EK 1 - Esas Sözleşme

EK 2 - İç Yönerge

EK 3 - Bağımsız Denetim Raporu (03/2021)

EK 4 - Bağımsız Denetçi Sorumluluk Beyanı

EK 5 - Hukukçu Raporu

EK 6 - LOTUS Gayrimenkul Değerleme A.Ş. 2020-1132 - Marmaris Değerleme Raporu

EK 6 - LOTUS Gayrimenkul Değerleme A.Ş. 2021-524 - Marmaris Değerleme Raporu

EK 6 - LOTUS Gayrimenkul Değerleme A.Ş. 2021-580 - Marmaris Değerleme Raporu

EK 7 - Değerleme Kuruluşu Sorumluluk Beyanı

Fiyat Tespit Raporu

2022

Panelsan Çatı Cephe Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu

Smart Güneş Enerjisi Teknolojileri Araştırma Geliştirme Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu

Obase Bilgisayar ve Danışmanlık Hizmetleri Ticaret A.Ş.

Taslak İzahname

Fon Kullanım Yeri