Faizsiz (İslami) Sermaye Piyasa Ürünleri İhraçları

Son dönemlerde özel sektör şirketlerinin de alternatif bir kaynak olarak kullanmaya başladığı kira sertifikası ihraçları, İslami Finansman teknikleri ışığında ilave kaynak yaratılmasını sağlamaktadır. Kira sertifikası ihraçları konusunda deneyimli ekibimizin dünya çapında ödül almış tamamlanmış projelerindeki geçmiş tecrübelerine dayanarak, farklı şirketlerin farklı ticari işlemlerini baz alan ihraç yapıları oluşturulabilmektedir.

Sermaye Piyasaları Danışmanlığı bünyesinde kira sertifikası (sukuk) ihraçları alanında sunulan hizmetler, aşağıda özetlenmektedir:

  • Şirketin bilanço yapısı ve kreditörleriyle olan ilişkilerinin incelenmesi ile işleme uygunluk analizinin yapılması,
  • Şirketin faaliyetlerinin ve kaynak ihtiyacının dinamiklerinin incelenmesi ile en uygun ihraç yapısının İcazet Kurumları ile birlikte oluşturulması,
  • Uygun ihraç yapısının belirlenmesi ve ilgili sözleşme setlerinin hazırlanmasında destek verilmesi,
  • Gerekli hallerde, şirket iç işleyişinin İslami finansman tekniklerine uyumu konusunda ilgili danışmanlarla sürecin yönetimi,
  • Tüm düzenleyici kurumlarla başvuru süreçlerinin ve iletişimin yönetimi,
  • Pazarlama ve tanıtım dökümanlarının hazırlanmasında destek sağlanması,
  • Pazarlama ve satış işlemlerinin yönetimi ve işlemin tamamlanması.