Pay Halka Arzları

Ortaklığa dayalı finansman çözümleri altında sayılabilecek pay senedi ihraçları, firmanın sermayesini temsil eden payların ortak satışı veya sermaye artırımı yöntemleriyle satılması anlamına gelmektedir.

Pay senedi satışı karşılığında edinilen ilave kaynak ile; finansman sağlanması yanında, şirketlere kurumsallaşma ve şeffaflık konularında önemli fırsatlar sunmaktadır. Sermaye Piyasaları Danışmanlığı Birimi ekibinin tamamı başarı ile tamamlanmış Türkiye'nin en büyük halka arzlarını içeren geçmiş tecrübelerine dayanarak; halka arz hizmetleri çerçevesinde aşağıda özetlenebilecek anahtar teslim hizmetler sunulmaktadır:

  • Şirketin detaylı ön incelemesi,
  • Sermaye Piyasası Kanunu çerçevesindeki gerekliliklerin analizi,
  • Şirketin iç süreçlerinin halka arza hazırlanmasında danışmanlık,
  • Halka arz planının oluşturulması,
  • Halka arz başvuru belgelerinin hazırlanması ve tüm düzenleyici kurumlarla süreçlerin yönetimi,
  • Konsorsiyum kurulması ve konsorsiyumun yönetilmesi,
  • Reklam ve halkla ilişkiler süreçlerinin ve diğer üçüncü taraf danışmanların yönetimi,
  • Pazarlama ve satış süreçlerinin yönetimi ve işlemin tamamlanması