Yapılandırılmış Finansman Ürünleri

Yapılandırılmış finansman ürünleri çatısı altında, sermaye piyasalarında çok çeşitli ürünler üretilebilmekle birlikte; son dönemlerde varlığa dayalı menkul kıymetler, varlık teminatlı menkul kıymetler ile bankaların tercih ettiği katkı sermaye hesabına dahil edilecek borçlanma araçları ihraçları öne çıkmaktadır.

Sermaye Piyasaları Danışmanlığı ekibimizin geçmiş tecrübeleri ışığında, şirketlerin bilançolarında atıl durumda olan varlıkların menkul kıymetleştirilmesi işlemleri konusunda ve katkı sermaye ihraçları konusunda danışmanlık hizmetleri verilmektedir. Söz konusu hizmetler aşağıda özetlenmektedir:

  • Şirketin bilanço yapısı ve kreditörleriyle olan ilişkilerinin incelenmesi ile işleme uygunluk analizinin yapılması,
  • Şirketin faaliyetlerinin ve kaynak ihtiyacının dinamiklerinin incelenmesi ile en uygun ihraç yapısının oluşturulması,
  • Varlığa dayanan veya varlık teminatlı ürünlerin yapılandırılmasında, ihraççı şirkete destek olunması,
  • Uygun ihraç yapısının belirlenmesi ve ilgili sözleşme setlerinin hazırlanmasında destek verilmesi,
  • Varlığa dayalı ve varlık teminatlı menkul kıymet ihraçlarında, Sermaye Piyasası Kanunu çerçevesinde gerekli olan fon kuruluş işlemleri ve fonun yönetimi konusunda danışmanlık,
  • Tüm düzenleyici kurumlarla başvuru süreçlerinin ve iletişimin yönetimi,
  • Pazarlama ve tanıtım dökümanlarının hazırlanmasında destek sağlanması,
  • Pazarlama ve satış işlemlerinin yönetimi ve işlemin tamamlanması.

Bu hizmetimiz, şirketlerin büyüme stratejisini desteklemek alanında olduğu gibi mevcut borçlanmalarının refinansmanı veya finansal yapılandırmalar alanında da olabilmektedir.