Corporate Policies

You may download the Corporate Policies documents of Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş. from the list below.

Bilgilendirme Politikası

Kar Dağıtım Politikası

Suç Gelirlerinin Aklanması ve Terörizm Finansmanı ile Mücadele

Ücret Politikası

Çıkar Çatışması Politikası

Emir Gerçekleştirme Politikası

Risk Politikaları