Ekonomik Araştırmalar

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası Ekonomik Araştırmalar birimi, makro ekonomi, kalkınma ekonomisi ve sektör analizlerine yönelik çalışmaların yanı sıra yapısal konularda strateji ve fikir üretmektedir.

Kalkınma Yatırım Bankası Kadın İstihdam Raporu