İletişim

YATIRIMCI İLİŞKİLERİNDEN SORUMLU BİRİM YÖNETİCİSİ İLETİŞİM BİLGİLERİ

  Dr. Metin ÇINAR
Telefon: 0 216 636 87 00
Faks: 0 216 636 89 28
e-mail: Metin Çınar
  Merve Kuzu
Telefon: 0 216 636 87 00
Faks: 0 216 636 89 28
e-mail: Merve Kuzu