Bankamız Etik Komisyonu

Bankamız Etik Komisyonu

25/05/2004 ve 5176 sayılı Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun'un 3. ve 7. maddelerine dayanılarak hazırlanan ve 13/04/2005 tarihli ve 25785 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik’ in 29. maddesi gereğince; Bankamızın etik uygulamalarını ve kültürünü geliştirmek, etik uygulamalarını değerlendirmek, kurum içi farkındalığı arttırmak ve etik davranış ilkeleri konusunda karşılaşılan sorunlarla ilgili tavsiye ve yönlendirmelerde bulunmak üzere Etik Komisyonu kurulmuştur.

Etik Komisyonu Genel Müdür, İnsan Kaynaklarından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı, Teftiş Kurulu Başkanı, İnsan Kaynakları Daire Başkanı, Strateji, Organizasyon ve Süreç Yönetimi Daire Başkanı ve İç Kontrol ve Uyum Birim Müdüründen oluşmaktadır.

Komisyon Üyeleri:

  • İBRAHİM HALİL ÖZTOP: Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi - Komisyon Başkanı
  • NURİ YASİN KÜLAHÇI: Genel Müdür Yardımcısı | Strateji, Organizasyon, Mali İşler, Bütçe ve Maliyet Yönetimi, Destek Hizmetleri
  • KAAN RAMAZAN ÇAKALI: Teftiş Kurulu Başkanı
  • BAŞAK ERGÜL: İnsan Kaynakları Daire Başkanı
  • BURHAN SERHAN PEKER: İç Kontrol ve Uyum Daire Başkanı

Etik Davranış İlkeleri’ne aykırı durumlara yönelik şüphelerin dikkate alınabilmesi için Bankamız Etik İhbar Hattı oluşturmuştur.

Bankamız paydaşları tarafından etik ilkelere aykırı durumların tespiti halinde adresine e-posta ile bildirimde bulunulabilir. Başvuru sahibinin bilgileri gizli tutulur.