Kurumsal Kredi Süreçleri

Kurumsal Kredi Süreçleri

Kurumsal kredi, bir işletmenin planladığı yatırımlarının gerçekleştirilebilmesi için uzun vadeli veya işletme sermayesi ihtiyaçları için kısa vadeli finansmanı ifade etmektedir. Yatırım kapsamındaki Kurumsal Krediler için ayrıca bir SPV kurulması gerekmemektedir.

Kredi değerlendirme süreçlerimiz müşterilerimizin şirket yapıları ve bilançoları ile proje detayları kapsamında gelecek yılları kapsayan projeksiyonlar ve farklı finansman alternatifleri ile ilerletilmektedir.

Mühendislik ve finans ekiplerimizin incelemelerini kapsayan Kredi Değerlendirme süreçlerimiz ile projelerde tespit edilen eksiklikler giderilmekte ve projeye en uygun finansal çözüme ulaşılması amaçlanmaktadır.

Kredi Değerlendirme Süreçleri

1- Finansal Analiz, Mühendislik, Ekonomik ve Sektörel Araştırmalar ekiplerimizin analizleri dahilinde Kredi Değerlendirme Raporu hazırlanır. Raporlarda, şirketlerin finansal analizi ve karlılığı, risk ve sermaye yönetimi ile yatırımlarının detaylı analizi yapılarak, projelerin makro ölçekte piyasa ve sektör dinamikleri analiz edilir.
2- Kredi Değerlendirme Raporu limit çalışmalarının yapılması için Tahsis Komitelerinde değerlendirilir.
3- Kredi Tahsis ve Kredi Analiz departmanlarının görüş ve değerlendirmeleri sonrasında oluşan limit talebi Kredi Değerlendirme Komitesince onaylanır.
4- Onaylanan proje talepleri Yönetim Kurulu onayına sunulur ve kredi kullandırımı gerçekleştirilir.

Kurumsal kredi; yatırım projeleriniz için sunduğumuz işletme sermayesi kredisi ya da uzun vadeli finansman çözümüdür. Bunun için ayrıca şirketin bir SPV kurması gerekmemektedir.

Kurumsal Kredi Süreci

PROJE RİSK ANALİZİ

 

Makroekonomik Riskler

 
 

Sektörel Analiz

 
 

Proje Riskleri

 

Firma Riskleri

 
 

Şirket/Grup Analizi

FİZİBİLİTE

 

Teknik Değerlendirme

?

Teknik Değerlendirme kapsamında değerlendirmeye konu kriterler:

  • Kuruluş Yeri
  • Yatırım maliyeti belirleme
  • Üretilen Ürünler ve Üretim Teknolojisi
  • Satınalma değerlendirme
  • Kurulu Kapasite
  • İşletme Geliri/İşletme Gideri
  • Yatırım Tutarı
  • Yatırım Termin Planı
  • Projenin Yönetimi
  • Projenin Çevresel ve Sosyal Etkileri vb.
 
 

Mali Değerlendirme

 
 

Ekonomik Değerlendirme

 

Satış & Fiyatlama

 
 

Proje Nakit Akışı

 
 

Çevresel & Sosyal Etki Değerlendirme

 

Yasal İzinler & Hukuksal Durum

PROJE FİNANSMAN MODELİ

 

Kredi/Özkaynak Dengesi

 
 

İşletme Sermayesi

 
 

Vade

 

Kredi Teminatları

İZLEME DÖNEMİ

 

Teknik İlerleme Raporları

 
 

İzleme Raporları