Mevzuat

Kanunlar, Yönetmelikler, Genelgeler ve İlke Kararları ile ilgili bilgilendirme dokümanlarını aşağıdaki listeden indirebilirsiniz.

Kanunlar

3628 Sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet Ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu

2531 Sayılı Kamu Görevlerinden Ayrılanların Yapamayacakları İşler Hakkında Kanun

5176 Sayılı Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun (İngilizce Metin)

5176 Sayılı Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun (Türkçe Metin)

Yönetmelik

Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri İle Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik (İngilizce Metin)

Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri İle Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik (Türkçe Metin)

Genelgeler ve İlke Kararları

Maliye Bakanlığı Genelgesi - 2005/28 Nolu Etik Hakkında Genelge

Başbakanlık Genelgeleri - 2009/19 Türkiye'de Saydamlığın Artırılması ve Yolsuzlukla Mücadelenin Güçlendirilmesi Stratejisi

Başbakanlık Genelgeleri - 2005/16 Başbakan ve Bakanların Uğurlanma ve Karşılanmaları, Seyahatler ve Hediye Uygulaması

Başbakanlık Genelgeleri - 2004/27 Kamu Görevlileri Etik Kurulu

Kurul Genelgeleri/ İlke Kararları - 2008/2 24 Kasım Öğretmenler Günü

Kurul Genelgeleri/ İlke Kararları - 2008/1 Kamu Konutlarının Tahsis İşlemleri

Kurul Genelgeleri/ İlke Kararları - 2007/1 Hediye Alma Yasağı

Kurul Genelgeleri/ İlke Kararları - 2011/1 Hediye Alma Yasağı