Kurum Politikaları

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş. Kurum Politikaları belgelerini aşağıdaki listeden indirebilirsiniz.

Bilgilendirme Politikası

Kar Dağıtım Politikası

Suç Gelirlerinin Aklanması ve Terörizm Finansmanı ile Mücadele

Ücret Politikası

Çıkar Çatışması Politikası

Emir Gerçekleştirme Politikası

Risk Politikaları