Kurum Politikaları

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş. Kurum Politikaları belgelerini aşağıdaki listeden indirebilirsiniz.

Bilgilendirme Politikası

Kar Dağıtım Politikası

Suç Gelirlerinin Aklanması ve Terörizm Finansmanı ile Mücadele

Ücret Politikası

Çıkar Çatışması Politikası

Emir Gerçekleştirme Politikası

Risk Politikaları

Kalite Müşteri Memnuniyeti Bilgi Güvenliği Çevre İSG Politikası

Bağış ve Yardım Politikası

Tedarikçi Davranış İlkeleri

Tazminat Politikası

Bankamız çalışanları 4857 Sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak görev yapmaktadırlar, Banka ile ilişiği kesilecek olan personele ödenecek tazminatlar, 4857 sayılı İş Kanunu hükümleri çerçevesinde kıdem tazminatı, ihbar ve yıllık izin ödemeleri adı altında yapılmaktadır.