İklim Değişikliği

TKYB sürdürülebilir ve sorumlu kalkınma ilkelerini bütünsel bir bakışla ele almakta; hayata geçirdiği stratejik inisiyatiflerle de tüm paydaşları nezdinde ortak değer yaratarak etki alanını genişletmektedir.

Sürdürülebilir kalkınma ve gelişme odaklı faaliyetleriyle öne çıkan TKYB, doğal kaynakların daha etkin, verimli, yenilikçi ve adil kullanımı alanında üzerine düşen görevleri yerine getirmekte; iklim değişikliği başta olmak üzere çevreye duyarlı çabaları desteklemektedir.

İklim değişikliğinin etkilerinin yönetilmesine ilişkin faaliyetlerin değerlendirilmesinde çevreye verdiği olumlu katkıları ve kredilendirdiği yatırımların çevre performansını etkili şekilde izleyen Banka, kredilendirme faaliyetlerinin sonucunda kullandırılan enerji sektörü kredileri ile CO2 emisyonlarında ve yıllık kaynak kullanım miktarında azalma sağlanmıştır.

Banka, operasyonel faaliyetlerinden kaynaklanan iklim değişikliğinin temel nedenine sebep olan sera gazı emisyonlarını düzenli olarak izlemekte ve azaltma yönünde hedefler belirlemektedir. TKYB, her yıl o yıla ait Sera Gazı Envanterini ve Raporunu oluşturur ve tüm paydaşlarıyla paylaşır. Bu kapsamda TKYB Sera Gazı Emisyonları TS EN ISO 14064-1 standardına uygun olarak hesaplanmış ve TSE EN ISO 14064-3 standardıyla da doğrulanmıştır. Gold Standard ve IREC sertifikası kapsamında sera gazı emisyonları nötrlenmektedir.

Dünyanın en büyük iklim hareketi kabul edilen ve Türkiye'den toplam 50 firmanın rapor bildiriminde bulunduğu Karbon Saydamlık Projesi'ne (Carbon Disclosure Project) 2016 yılında gönüllü olarak bildirim yapmıştır. Bu yapmış olduğu bildirim sonucunda puanlandığı ilk yılda CDP İklim Değişikliği Raporu ile listeye dahil olarak ülkemizdeki 20 finans kurumu içinde ilk 6 finans kurumu arasında yer almayı başarmıştır. Yapmış olduğu ve olacağı sonraki raporlamalarda alınan puanı bir üst seviyeye taşımak hedefidir.

Çevresel, sosyal ve finansal sürdürülebilirliğin sağlanması, iklim değişikliği ile mücadelede kamuoyu ve paydaş bilincini artırma, enerji verimliliği, yenilenebilir enerji ve geri kazanım yatırımlarını finanse etmesi, kendi sektöründe sürdürülebilirlik faaliyetlerine örnek olma yönündeki çabalarını, tüm sektörler içinde ilk kurum ve ilk banka olarak 2018 yılında almış olduğu "İklim Dostu Kuruluş" Belgesi ile kanıtlamıştır.

CDP İklim Değişikliği 2023

CDP İklim Değişikliği 2022

CDP İklim Değişikliği 2021

CDP İklim Değişikliği 2020

CDP İklim Değişikliği 2019

GTE 2019 IREC

CDP İklim Değişikliği 2017

CDP İklim Değişikliği 2016

İklim Dostu Kuruluş Belgesi