Proje Finansmanı Kredi Süreçleri

Proje Finansmanı Kredi Süreçleri

Proje finansmanı; yatırım projelerinizin kurulacak bir SPV (özel amaçlı işletme) ile yarattığı nakit akışı dikkate alınarak oluşturulacak finansman paketiyle -şirketinizin değil yatırımınızın- kredilendirilmesidir. Bu bağlamda analizlerimiz doğrultusunda özellikli proje yatırımlarınızın finansmanını proje finansman enstrümanlarıyla gerçekleştirmekteyiz.

Proje Finansmanı Kredi süreçlerimiz alanında uzman proje finansman ekiplerimiz koordinasyonunda ve proje özelinde geliştirilen finans çözümleri ile ilerletilmektedir. Bu doğrultuda aşağıda sıralanan ve tablolarla kategorize edilen süreç adımlarını takip ediyor ve yatırımlarınızın hayata geçirilmesi için kredi imkanları sunuyoruz.

Kredi Değerlendirme Süreçleri

1- Projelerin makroekonomik göstergeler ve sektörel bilgiler ışığında analizi yapılır.
2- Projelerin teknik, mali ve çevresel etki alanlarındaki değerlendirmeleri tamamlanır.
3- Proje finansmanı için uygun kaynak yapısı belirlenir ve alternatif nakit akım senaryolarının değerlendirilmesi yapılır.
4- Projenin kredi sözleşme ve teminat dokümantasyon sürecinin yönetilmesi sağlanır.
5- Proje için uygun borç-öz kaynak oranı, vade yapısı ve fiyatlama belirlenir.
6- Proje izleme dönemleri boyunca takibinin yapılması sağlanır.

Kurumsal kredi; yatırım projeleriniz için sunduğumuz işletme sermayesi kredisi ya da uzun vadeli finansman çözümüdür. Bunun için ayrıca şirketin bir SPV kurması gerekmemektedir.

Proje Finansmanı Kredi Süreçleri

PROJE RİSK ANALİZİ

 

Makroekonomik Riskler

 
 

Sektörel Analiz

 
 

Proje Riskleri

FİZİBİLİTE

 

Teknik Değerlendirme

?

Teknik Değerlendirme kapsamında değerlendirmeye konu kriterler:

  • Kuruluş Yeri
  • Yatırım maliyeti belirleme
  • Üretilen Ürünler ve Üretim Teknolojisi
  • Satınalma değerlendirme
  • Kurulu Kapasite
  • İşletme Geliri/İşletme Gideri
  • Yatırım Tutarı
  • Yatırım Termin Planı
  • Projenin Yönetimi
  • Projenin Çevresel ve Sosyal Etkileri vb.
 
 

Mali Değerlendirme

 
 

Ekonomik Değerlendirme

 

Satış & Fiyatlama

 
 

Proje Nakit Akışı

 
 

Çevresel & Sosyal Etki Değerlendirme

 

Yasal İzinler & Hukuksal Durum

PROJE FİNANSMAN MODELİ

 

Kredi/Özkaynak Dengesi

 
 

Vade

 
 

Proje Teminatları

İZLEME DÖNEMİ

 

Teknik İlerleme Raporları

 
 

İzleme Raporları