Sevk Öncesi İhracat Kredisi

Kalkınma Yatırım Bankası, Sevk Öncesi İhracat Kredisi (SÖİK)

Sevk Öncesi İhracat Kredisi, ülkemizin ihracatına destek olmak ve farklı kanallardan ihracatçı firmalara ulaşabilmek amacıyla Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş. (Türk Eximbank)’ ın bankamız aracılığıyla kullandırıma sunmuş olduğu bir kredi programıdır.

Programın amacı, ihracatçıların ve ihracata yönelik mal üreten imalatçıların ihracat ağını genişletmesini sağlamak, ihraç edilen mal ve hizmetleri çeşitlendirerek yeni pazarlara erişimini kolaylaştırmaktır.

İhracata yönelik mal üreten imalatçı ve ihracatçı firmaların hazırlık sürecinde ihtiyaç duydukları finansman Türk Eximbank tarafından nakdi olarak temin edilmektedir.

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası olarak, Sevk Öncesi İhracat Kredileri ile ihraç edilen mal ve hizmetlerin çeşitlendirilmesine katkı sunmayı, firmaların yeni pazarlara ulaşmasını sağlamayı ve yurt dışına yapılacak yatırımların artmasını amaçlamaktayız.

Kredinin Kapsamı ve Koşulları
  • Türkiye’de yerleşik ihracatçı, imalatçı vasfına sahip ihracatçı ve ihracat bağlantılı mal üreten imalatçı firmalar bu krediden yararlanabilir.
  • Dış Ticaret Sermaye Şirketleri (DTSŞ) bu krediden yararlanamaz.
  • SÖİK Kredisi kullanabilmeniz için öncelikle Bankamızda kredi limitiniz olması gerekmektedir.
  • SÖİK programı kapsamında kredi tutarında herhangi bir alt limit bulunmamaktadır.
  • Kredilere uygulanacak faiz oranları; talepte bulunulan kredinin vadesi, tutarı ve para birimine göre belirlenmektedir.
  • Kredinin temin edildiği tarihteki faiz oranı vade sonuna kadar aynı kalmaktadır.
  • Söz konusu kredi; vergi, resim ve harç ile KKDF istisnasına tabidir.