Tarihçe, Statü ve Sermaye Yapısı

1975

BANKA, DEVLET SANAYİ VE İŞÇİ YATIRIM BANKASI (DESİYAB) A.Ş. ADI ALTINDA KURULDU.

Güçlü temelleri ve istikrarlı yapısıyla Türkiye’nin kalkınma hedeflerine ulaşmasında önemli bir misyona sahip olan Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası’nın temelleri, 1877 Sayılı Yetki Kanunu kapsamında, 27 Kasım 1975 tarih ve 13 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kâr ortaklığı esaslı sermaye finansmanı dahil yatırım ve kalkınma bankacılığının gerektirdiği tüm faaliyetleri yürütmek üzere tüzel kişiliğe sahip anonim şirket şeklinde ve özel hukuk hükümlerine tabi bir kalkınma ve yatırım bankası olarak kurulan Devlet Sanayi ve İşçi Yatırım Bankası (DESİYAB) A.Ş. ile atılmıştır.

1988

BANKA’NIN ÜNVANI TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. OLARAK DEĞİŞTİRİLDİ VE SANAYİ SEKTÖRÜ DIŞINDAKİ SEKTÖRLERİ DE FİNANSE ETMESİNE OLANAK SAĞLANDI.

1989

T.C. TURİZM BANKASI A.Ş. TÜM AKTİF VE PASİFLERİYLE TÜRKİYE KALKINMA BANKASI’NA DEVREDİLDİ.

1990

KALKINMADA ÖNCELİKLİ YÖRELERE YÖNELİK PROGRAMLAR ÜSTLENİLDİ.

1999

TÜRKİYE KALKINMA BANKASI’NIN KURULUŞUNA İLİŞKİN 4456 SAYILI KANUN KABUL EDİLEREK YÜRÜRLÜĞE GİRDİ.

2008

TÜRKİYE KALKINMA BANKASI, TOPTAN BANKACILIK FAALİYETLERİNE BAŞLADI.

2010

TÜRKİYE KALKINMA BANKASI’NIN TOPLAM AKTİFLERİ 1 MİLYAR ABD DOLARI SEVİYESİNİ AŞTI.

2012

TÜRKİYE KALKINMA BANKASI, SÜRDÜRÜLEBİLİR BÜYÜME PERFORMANSINI KORUDU.

2013

TÜRKİYE KALKINMA BANKASI, REKOR SEVİYEDE UZUN VADELİ KAYNAK TEMİN ETTİ.

Banka, yıllar içinde inşa ettiği güçlü uluslararası iş birlikleri neticesinde yıl içinde beş farklı uluslararası finans kurumundan uzun vadeli yaklaşık 840 milyon ABD doları kaynak sağlamıştır.

2014

TÜRKİYE KALKINMA BANKASI’NIN ÜLKE KALKINMASINA FİNANSMAN DESTEĞİ 3 MİLYAR TL’Yİ AŞTI.

2015

TÜRKİYE KALKINMA BANKASI’NIN 2015-2019 DÖNEMİ STRATEJİK PLANI ONAYLANDI.

2016

TÜRKİYE KALKINMA BANKASI, ÇIKARILMIŞ SERMAYESİNİ 500.000.000 TL’YE YÜKSELTME KARARI ALDI.

2017

TÜRKİYE KALKINMA BANKASI, YENİ GİRİŞİMLERLE KÜRESEL İŞ BİRLİĞİ AĞINI GENİŞLETTİ.

2017

TÜRKİYE KALKINMA BANKASI, KARBON SAYDAMLIK PROJESİ RAPORU İLE FİNANS SEKTÖRÜNÜN ÖNCÜLERİ ARASINDAKİ YERİNİ PEKİŞTİRDİ.

2017

TÜRKİYE KALKINMA BANKASI, 100 MİLYON AVRO AKKB APEX KREDİSİNİ KULLANDIRMAYA BAŞLADI.

2017

TÜRKİYE KALKINMA BANKASI, İSLAM KALKINMA BANKASI’NDAN 200 MİLYON ABD DOLARI FİNANSMAN SAĞLADI.

2018

BANKA, TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI OLARAK YENİDEN YAPILANDIRILDI.

Banka hakkında düzenlenen 7147 sayılı kanun, 24/10/2018 tarih ve 30575 sayılı T.C. Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiş olup unvanı Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş. olarak değiştirilmiştir.

2018

TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI, TÜRKİYE’DE BİR İLK OLAN VARLIK FİNANSMANI FONU’NU KURDU.

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası, 15 Kasım 2018’de Varlık Finansman Fonu’nu kurmuştur. Fon, Türkiye’nin önde gelen bankalarının portföylerinde bulunan yüksek kaliteli varlıklarla teminatlandırılmış İpotek Teminatlı Menkul Kıymetlere yatırım yapmış ve bu kıymetlerin dayanak olduğu Varlığa Dayalı Menkul Kıymet (VDMK) ihracını gerçekleştirmiştir. VDMK ihracı 7 Aralık 2018’de yapılmış olup 3,15 milyar TL düzeyinde gerçekleştirilmiştir. Türkiye’de ilk kez yapılan bu yöntemle bankalara likidite, yatırımcılara ise yüksek kalitede teminata sahip yatırım imkânı sağlanmıştır.

2018

TKYB TÜRKİYE’DE "İKLİM DOSTU KURULUŞ BELGESİ" ALAN İLK BANKA OLDU.

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası, 2018 yılında çevresel, sosyal ve finansal sürdürülebilirliğin sağlanması, iklim değişikliği ile mücadelede kamuoyu ve paydaş bilincini artırma, kendi sektöründe sürdürülebilirlik faaliyetlerine örnek olma yönündeki çabalarını, tüm sektörler içinde ilk kurum ve ilk banka olarak “İklim Dostu Kuruluş” belgesini almak suretiyle kanıtlamıştır.

2018

TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI BANKACILIK FAALİYETLERİNDE KULLANMAK AMACIYLA ICBC’DEN REKOR DÜZEYDE 400 MILYON ABD DOLARI KREDİ SAĞLADI.

2018

TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI, KOBİ FİNANSMANI AMACIYLA KARADENİZ TİCARET VE KALKINMA BANKASI İLE 50 MİLYON AVRO TUTARINDA KREDİ ANLAŞMASI İMZALADI.

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası, 2018 yılında da başarılı finansal sonuçlara imza atmış, toplam aktiflerini %75 oranında artırarak 15,7 milyar TL’ye yükseltmiştir.

BAŞLICA GÖSTERGELER (MILYON TL)

  Aralık 2018 Aralık 2019 Değişim (Değer) Değişim (%)
Toplam Aktifler 15.714,8 19.375,9 3.661,1 23,2
Krediler (Net) 13.641,5 15.009,4 1.367,9 10,0
Yabancı Kaynaklar 14.297,5 17.019,5 2.772,0 19,0
Özkaynaklar 1.417,3 2.356,4 939,1 66,2
Toplam Gelirler 734,7 1.237,0 502,1 68,2
Toplam Giderler 574,4 748,0 214,6 37,3
Kâr/Zarar 160,3 447,1 286,8 178,9

BAŞLICA RASYOLAR (%)

  Aralık 2018 Aralık 2019
Krediler (Net)/Toplam Aktifler 86,8 77,5
Özkaynaklar/Toplam Aktifler 9,0 12,2
Aktif Kârlılığı 1,0 2,6
Özkaynak Kârlılığı 11,3 23,7
Sermaye Yeterliliği Standart Rasyosu 14,2 22,3
  • TOPLAM AKTİFLER (Milyon TL)
  • KREDİLER(NET) (Milyon TL)
  • YABANCI KAYNAKLAR (Milyon TL)
  • KAR ZARAR (Milyon TL)
  • ÖZKAYNAKLAR (Milyon TL)

TÜRKIYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI’NIN SERMAYE VE ORTAKLIK YAPISI(*)

SIRA NO ORTAK ADI MEVCUT SERMAYE PAYI (TL) (%)
1 T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı 1.585.304.488,49 99,08
2 Diğer (*) 14.695.511,51 0,92
  Toplam 1.600.000.000 100,00

(*)Tüm gerçek ve tüzel kişileri kapsamakta ve bu ortakların çoğunluğuna ait hisse senetleri Borsa İstanbul’da işlem görmektedir.

ORTAKLIK YAPISI

SERMAYE ARTIRIMI

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası Yönetim Kurulu’nun, 31.01.2019 tarihli kararı ile Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası’nın plasman imkânlarını artırmak amacıyla, Banka Esas Sözleşmesi’nin 6. maddesinin vermiş olduğu yetkiye istinaden, Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası’nın 2.500.000.000,-TL olarak belirlenen kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 500.000.000,-TL olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı nakden karşılanmak suretiyle 350.000.000,-TL (%70 oranında) artırılarak 850.000.000,-TL’ye çıkarılmasına karar verilmiştir.