Tarihçe, Statü ve Sermaye Yapısı

1975

BANKA, DEVLET SANAYİ VE İŞÇİ YATIRIM BANKASI (DESİYAB) A.Ş. ADI ALTINDA KURULDU.

Güçlü temelleri ve istikrarlı yapısıyla Türkiye’nin kalkınma hedeflerine ulaşmasında önemli bir misyona sahip olan Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası’nın temelleri, 1877 Sayılı Yetki Kanunu kapsamında, 27 Kasım 1975 tarih ve 13 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kâr ortaklığı esaslı sermaye finansmanı dahil yatırım ve kalkınma bankacılığının gerektirdiği tüm faaliyetleri yürütmek üzere tüzel kişiliğe sahip anonim şirket şeklinde ve özel hukuk hükümlerine tabi bir kalkınma ve yatırım bankası olarak kurulan Devlet Sanayi ve İşçi Yatırım Bankası (DESİYAB) A.Ş. ile atılmıştır.

1988

BANKA’NIN ÜNVANI TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. OLARAK DEĞİŞTİRİLDİ VE SANAYİ SEKTÖRÜ DIŞINDAKİ SEKTÖRLERİ DE FİNANSE ETMESİNE OLANAK SAĞLANDI.

1989

T.C. TURİZM BANKASI A.Ş. TÜM AKTİF VE PASİFLERİYLE TÜRKİYE KALKINMA BANKASI’NA DEVREDİLDİ.

1990

KALKINMADA ÖNCELİKLİ YÖRELERE YÖNELİK PROGRAMLAR ÜSTLENİLDİ.

1999

TÜRKİYE KALKINMA BANKASI’NIN KURULUŞUNA İLİŞKİN 4456 SAYILI KANUN KABUL EDİLEREK YÜRÜRLÜĞE GİRDİ.

2008

TÜRKİYE KALKINMA BANKASI, TOPTAN BANKACILIK FAALİYETLERİNE BAŞLADI.

2010

TÜRKİYE KALKINMA BANKASI’NIN TOPLAM AKTİFLERİ 1 MİLYAR ABD DOLARI SEVİYESİNİ AŞTI.

2012

TÜRKİYE KALKINMA BANKASI, SÜRDÜRÜLEBİLİR BÜYÜME PERFORMANSINI KORUDU.

2013

TÜRKİYE KALKINMA BANKASI, REKOR SEVİYEDE UZUN VADELİ KAYNAK TEMİN ETTİ.

Banka, yıllar içinde inşa ettiği güçlü uluslararası iş birlikleri neticesinde yıl içinde beş farklı uluslararası finans kurumundan uzun vadeli yaklaşık 840 milyon ABD doları kaynak sağlamıştır.

2014

TÜRKİYE KALKINMA BANKASI’NIN ÜLKE KALKINMASINA FİNANSMAN DESTEĞİ 3 MİLYAR TL’Yİ AŞTI.

2015

TÜRKİYE KALKINMA BANKASI’NIN 2015-2019 DÖNEMİ STRATEJİK PLANI ONAYLANDI.

2016

TÜRKİYE KALKINMA BANKASI, ÇIKARILMIŞ SERMAYESİNİ 500.000.000 TL’YE YÜKSELTME KARARI ALDI.

2017

TÜRKİYE KALKINMA BANKASI, YENİ GİRİŞİMLERLE KÜRESEL İŞ BİRLİĞİ AĞINI GENİŞLETTİ.

2017

TÜRKİYE KALKINMA BANKASI, KARBON SAYDAMLIK PROJESİ RAPORU İLE FİNANS SEKTÖRÜNÜN ÖNCÜLERİ ARASINDAKİ YERİNİ PEKİŞTİRDİ.

2017

TÜRKİYE KALKINMA BANKASI, 100 MİLYON AVRO AKKB APEX KREDİSİNİ KULLANDIRMAYA BAŞLADI.

2017

TÜRKİYE KALKINMA BANKASI, İSLAM KALKINMA BANKASI’NDAN 200 MİLYON ABD DOLARI FİNANSMAN SAĞLADI.

2018

BANKA, TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI OLARAK YENİDEN YAPILANDIRILDI.

Banka hakkında düzenlenen 7147 sayılı kanun, 24/10/2018 tarih ve 30575 sayılı T.C. Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiş olup unvanı Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş. olarak değiştirilmiştir.

2018

TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI, TÜRKİYE’DE BİR İLK OLAN VARLIK FİNANSMANI FONU’NU KURDU.

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası, 15 Kasım 2018’de Varlık Finansman Fonu’nu kurmuştur. Fon, Türkiye’nin önde gelen bankalarının portföylerinde bulunan yüksek kaliteli varlıklarla teminatlandırılmış İpotek Teminatlı Menkul Kıymetlere yatırım yapmış ve bu kıymetlerin dayanak olduğu Varlığa Dayalı Menkul Kıymet (VDMK) ihracını gerçekleştirmiştir. VDMK ihracı 7 Aralık 2018’de yapılmış olup 3,15 milyar TL düzeyinde gerçekleştirilmiştir. Türkiye’de ilk kez yapılan bu yöntemle bankalara likidite, yatırımcılara ise yüksek kalitede teminata sahip yatırım imkânı sağlanmıştır.

2018

TKYB TÜRKİYE’DE "İKLİM DOSTU KURULUŞ BELGESİ" ALAN İLK BANKA OLDU.

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası, 2018 yılında çevresel, sosyal ve finansal sürdürülebilirliğin sağlanması, iklim değişikliği ile mücadelede kamuoyu ve paydaş bilincini artırma, kendi sektöründe sürdürülebilirlik faaliyetlerine örnek olma yönündeki çabalarını, tüm sektörler içinde ilk kurum ve ilk banka olarak “İklim Dostu Kuruluş” belgesini almak suretiyle kanıtlamıştır.

2018

TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI BANKACILIK FAALİYETLERİNDE KULLANMAK AMACIYLA ICBC’DEN REKOR DÜZEYDE 400 MILYON ABD DOLARI KREDİ SAĞLADI.

2018

TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI, KOBİ FİNANSMANI AMACIYLA KARADENİZ TİCARET VE KALKINMA BANKASI İLE 50 MİLYON AVRO TUTARINDA KREDİ ANLAŞMASI İMZALADI.

2019

İKİNCİ VARLIK FİNANSMAN FONU KURULUŞU İLE 1 MİLYAR TL’LİK VDMK İHRACI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

2019

TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI, YAPILANDIRMA ÇERÇEVESİNDE GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NÜ İSTANBUL’A TAŞIDI.

2019

TÜRKİYE KALKINMA FONU KURULDU.

2019

TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI, UNEP-FI SORUMLU BANKACILIK PRENSİPLERİ KURUCU İMZACISI OLDU.

2020

TÜRKİYE KALKINMA FONU ÇATISI ALTINDA YER ALAN TEKNOLOJİ VE İNOVASYON FONU İLE BÖLGESEL KALKINMA FONU RESMEN FAALİYETE BAŞLADI.

2020

BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.’YE VE JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş.’YE İŞTİRAK EDİLDİ.

2020

KALKINMA YATIRIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. VE KALKINMA GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.’NİN KURULUŞU GERÇEKLEŞTİ.

2020

TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI İLK SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORUNU YAYINLANDI.

2021

TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI’NIN FON KULLANICISI OLDUĞU, ÜLKEMİZİN İLK SOSYAL SUKUK İHRACI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

2021

TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI, TÜRKİYE’DE ULUSLARARASI FİNANS KURUMU (IFC) ÖNCÜLÜĞÜNDEKİ ETKİ YÖNETİMİ ÇALIŞMA PRENSİPLERİ’Nİ İMZALAYAN İLK KURUM OLDU.

2021

KALKINMA GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. TARAFINDAN YENİLİKÇİ VE İLERİ TEKNOLOJİLER GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU, KALKINMA KATILIM GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU, BANKA TARAFINDAN TKYB SERMAYE FONU KURULDU.

2021

TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI İLK ENTEGRE RAPORUNU YAYINLANDI.

2022

TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI 100 MİLYON AVRO TUTARINDA İLK SÜRDÜRÜLEBİLİR EUROBOND İHRACINI GERÇEKLEŞTİRDİ.

2022

TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI GREAT PLACE TO WORK SERTİFİKASINI ALMAYA HAK KAZANAN İLK KAMU BANKASI OLDU.

2022

TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI TÜRKİYE’NİN ETKİ YÖNETİMİ ÇALIŞMA PRENSİPLERİ İLE UYUMLU İLK ETKİ RAPORU YAYIMLANDI.

2022

TÜRKİYE KALKINMA FONU TARAFINDAN 6 MİLYON ABD DOLARI BÜYÜKLÜĞÜNDE KALKINMA ODTÜ TEKNOKENT GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU KURULDU.

2023

TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI, ALMAN KALKINMA BANKASI (KFW) İLE 100 MİLYON AVRO TUTARINDA “İKLİM FİNANSMANI” KREDİSİ VE 10 MİLYON AVRO TUTARINDA HİBE ANLAŞMASI İMZALADI.

2023

TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI, JAPON ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ BANKASI (JBIC) İLE 200 MİLYON ABD DOLARI TUTARINDA YENİLENEBİLİR ENERJİ VE ENERJİ VERİMLİLİĞİ ALANLARINDA KULLANILMAK ÜZERE “GREEN 4” KREDİ ANLAŞMASI İMZALADI.

2023

TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI, İSLAM KALKINMA BANKASI İLE GIDA GÜVENLİĞİ YATIRIMLARININ FİNANSMANINDA KULLANILMAK ÜZERE 100 MİLYON ABD DOLARI TUTARINDA FİNANSMAN ANLAŞMASI İMZALADI.

2023

TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI, ULUSLARARASI İSLAMİ TİCARET FİNANS KURUMU (ITFC) İSE 100 MİLYON ABD DOLARI TUTARINDAKİ FİNANSMAN ANLAŞMASINA İLİŞKİN ÖN ANLAŞMA (TERM SHEET) İMZALADI.

2023

TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI, “TÜRKİYE’NİN EN İYİ İŞVERENLERİ 2023 LİSTESİ”NE GİREREK “TÜRKİYE’NİN EN İYİ İŞVERENİ” ÜNVANINI ALAN KURUMLAR ARASINDA YERİNİ ALDI.

2023

TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI, GREAT PLACE TO WORK – BEST WORKPLACES FOR INNOVATION BY ALL 2023 LİSTESİNE 250-499 ÇALIŞAN KATEGORİSİNE 1’İNCİ SIRADAN GİRDİ.

2023

TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI, TÜRK FİNANS SEKTÖRÜNDE BİR İLKE İMZA ATARAK YEŞİL İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI YAYINLAYAN İLK BANKA OLDU.

2023

TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI, SUSTAINALYTICS TARAFINDAN YAPILAN DEĞERLENDİRME SONUCUNDA BANKA, 2023 YILINDA ‘ESG INDUSTRY TOP RATED’ VE ‘ESG REGIONAL TOP RATED’ DALLARINDA ÜNVAN ELDE EDEREK, BU PRESTİJLİ ÜNVANLARI ALMAYI HAK EDEN 50 BANKA ARASINDA YERİNİ ALDI.

2023

TÜRKİYE KALKINMA FONU TARAFINDAN TÜBİTAK BİGG FONU’NUN KURULDU.

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası, 2023 yılında başarılı finansal sonuçlara imza atmış, toplam aktiflerini %47 oranında artırarak 134,8 milyar TL’ye yükseltmiştir.

BAŞLICA GÖSTERGELER (MILYON TL)

  Aralık 2022 Aralık 2023 Değişim (Değer) Değişim (%)
Toplam Aktifler 91.598,15 134.847,47 43.249,32 47,22
Krediler (Net) 60.340,30 84.158,71 23.818,41 39,47
Yabancı Kaynaklar 84.754,77 123.964,98 39.210,21 46,26
Özkaynaklar 6.843,38 10.882,49 4.039,11 59,02
Toplam Gelirler 8.664,64 23.078,92 14.414,28 166,36
Toplam Giderler(Vergi Dahil) 6.973,27 19.035,54 12.062,27 172,98
Kâr/Zarar 1.691,37 4.043,38 2.352,01 139,06

BAŞLICA RASYOLAR (%)

  Aralık 2022 Aralık 2023
Krediler /Toplam Aktifler 65,88 62,41
Özkaynaklar/Toplam Aktifler 7,47 8,07
Ortalama Aktif Kârlılığı 2,39 3,57
Ortalama Özkaynak Kârlılığı 31,14 45,66
Sermaye Yeterliliği Standart Rasyosu 16,67 16,86
  • TOPLAM AKTİFLER (Milyon TL)
  • KREDİLER(NET) (Milyon TL)
  • YABANCI KAYNAKLAR (Milyon TL)
  • KAR ZARAR (Milyon TL)
  • ÖZKAYNAKLAR (Milyon TL)

TÜRKIYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI’NIN SERMAYE VE ORTAKLIK YAPISI(*)

SIRA NO ORTAK ADI MEVCUT SERMAYE PAYI (TL) (%)
1 T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı 5.449.484.179,18 99,08
2 Diğer (*) 50.515.820,82 0,92
  Toplam 5.500.000.000,00 100,00

(*)Tüm gerçek ve tüzel kişileri kapsamakta ve bu ortakların çoğunluğuna ait hisse senetleri Borsa İstanbul’da işlem görmektedir.

ORTAKLIK YAPISI

SERMAYE ARTIRIMI

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası Yönetim Kurulu’nun, 16.01.2024 tarihli kararı ile Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası’nın plasman imkânlarını artırmak amacıyla, Banka Esas Sözleşmesi'nin 6. Maddesinin vermiş olduğu yetkiye istinaden, Bankamızın 10.000.000.000,00-TL olarak belirlenen kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 2.500.000.000,00-TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak üzere 3.000.000.000,00-TL' (%120) bedelli artırılarak 5.500.000.000,00-TL'ye çıkarılmasına karar verilmiştir.