Ortaklık Yapısı

TÜRKİYE KALKINMA ve YATIRIM BANKASI A.Ş. ORTAKLIK YAPISI

MEVCUT SERMAYE PAYI
SIRA NO. ORTAK ADI (TL) %
1 T.C. HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI 1.585.304.488,49 99,08
2 DİĞER (*) 4.695.511,51 0,92
  T O P L A M 1.600.000.000,00 100.00

(*) Tüm gerçek ve tüzel kişileri kapsamakta ve bu ortakların çoğunluğuna ait hisse senetleri Borsa İstanbul’da işlem görmektedir.