Genel Kurul İç Yönergesi

Genel Kurulun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge