FATCA

FATCA Anlaşması nedir?

Yabancı Hesaplar Vergi Uyum Yasası (Foreign Accounts Tax Compliance Act ("FATCA") 18 Mart 2010 tarihinde ABD (Amerika Birleşik Devletleri) Hazine Bakanlığı ve ABD Milli Gelirler Dairesi (Internal Revenue Service (IRS)) tarafından yayımlanmış olup, ülkemizde 29.07.2015 tarihinde "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti Arasında Genişletilmiş Bilgi Değişimi Yoluyla Uluslararası Vergi Uyumunun Artırılması Anlaşması ve eki Mutabakat Zaptı " adıyla bilinen anlaşmanın 16.03.2016 tarihinde TBMM'de onaylanması ile yürürlüğe girmiştir.

FATCA ile birlikte Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ile bilgi değişimi anlaşması imzalayan taraf ülkeler, ABD'de vergi mükellefi olan ya da olabilecek ve anlaşma kapsamında belirtilen kıstaslara uyan "Bireysel" ve "Tüzel" kişileri tespit etmek ve bu kişilerin belirtilen varlıklarını ABD'ye raporlamakla yükümlü kılınmıştır. Benzer şekilde anlaşma kapsamında ABD'nin de anlaşmanın tarafı olan diğer ülkeye aynı kapsamda raporlama yapması hükme bağlanmıştır.

FATCA kapsamında Bankamızın yükümlülükleri nelerdir?

Anlaşmaya göre Türkiye'de mukim tüm finansal kuruluşlar, Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığına (GİB) raporlama yapmakla yükümlü kılınmıştır. TKYB olarak ulusal ve uluslararası mevzuata, yasalara ve bu kapsamda çıkarılan tüm düzenlemelere uymayı taahhüt etmekteyiz. Bu kapsamda FATCA'ya ilişkin yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi için mevzuatta belirtilen prosedürlere uygun olarak gerekli bilgi, belge ve beyanları temin etmek ve FATCA kriterlerine uyan müşterilerimizi GİB'e raporlamakla yükümlüyüz.

FATCA hangi müşterilerimizi etkileyecektir?

Anlaşmadan genel olarak etkilenecek müşteriler aşağıdaki gibidir:

  • Gerçek kişiler arasında; ABD vatandaşları, doğum yeri ABD olanlar, Green Card sahipleri, ABD adresi veya telefon numarası olanlar, ABD'de mukim olanlar, ABD'ye düzenli ödeme talimatıyla para transferi gerçekleştirenler.
  • Tüzel Kişiler arasında; ABD adresi olanlar, kuruluş ülkesi veya merkezi ABD olanlar, pasif nitelikli kurumlar1 için, kurumu kontrol eden2 gerçek kişilerden en az biri ABD vatandaşı veya mukimi olanlar.
  • Banka ve yatırım şirketleri vb. müşteri adına nezdinde hesap bulunduran finansal kurumlar.

[1] Pasif Finansal Olmayan Kuruluş Tanımı Anlaşmanın Ek-1 VI. Özel Kural ve Tanımlar kısmının B.3. ve B.4. maddelerinde ayrıntılı olarak açıklanmaktadır.

[2] Kontrol Eden Kişiler Anlaşmada "Bir kurum üzerinde kontrole sahip gerçek kişiler" olarak ifade edilmektedir.

FATCA anlaşmasından etkilenen müşterilerden temin edilecek formlar nelerdir?

FATCA anlaşmasından etkilenen müşterilerimizden; ABD vatandaşı, ABD yerleşik, Green Card sahibi vb. ABD kişisi (U.S. Person) tanımına girenler ABD'de vergi mükellefi statüsündedir. Bu müşterilerimiz vergi mükellefiyet bilgisini Bankamıza ABD vergi otoritesi IRS'in orijinal formu olan W-9 formuyla birlikte beyan etmesi gerekmektedir.

Anlaşmadan etkilenen ancak, ABD'de vergi mükellefi olmayan müşterilerimiz ise bu yöndeki beyanlarını kendilerine uygun olan W-8 formu ile vermesi gerekmektedir.

Bilgi, belge ve beyan vermeyen müşterilerimizin durumu ne olacaktır?

Anlaşmadan etkilenen ancak vergi mükellefiyetlerine ilişkin herhangi bir beyan vermeyen (W-9 ya da W-8 formlarından uygun olan formu ibraz etmeyen) müşterilerimiz anlaşma kapsamında Bildirimi Zorunlu ABD kişisi olarak değerlendirilecektir.

Anlaşmaya göre ülkemizde yer alan tüm finansal kuruluşlar müşterilerinin ABD'de vergi mükellefi olup olmadığını tespit etmekle yükümlü olup, müşterilerinden bu kapsamda bilgi, belge ve beyan almaları gerekmektedir. Öte yandan bilgi, belge ve beyan vermekten kaçınan müşterilerin ABD kaynaklı gelirleri üzerinden %30 oranında stopaj uygulanabilecektir.

Ancak, Türkiye ve ABD arasında imzalanan Model I IGA (Inter Governmental Agreement) anlaşmasına göre TKYB olarak herhangi bir vergi kesintisi (stopaj) yükümlülüğümüz bulunmamaktadır. Stopaj yetki ve sorumluluğu ABD tarafından yetkilendirilmiş kuruluşlar tarafından yapılacaktır.

TKYB FATCA kapsamına giren müşterilerimizin hangi bilgilerini GİB'e raporlayacaktır?

  • Hesap sahibi olan her bir gerçek belirli ABD kişisinin adı, adresi ve ABD vergi kimlik numarası,
  • ABD kişisi olan tüzel kişiliğin ya da ABD-dışı olup, tüzel kişiliği kontrol eden bir veya daha fazla ABD kişisinin bulunduğu belirlenen bir tüzel kişiliğin tespiti durumunda, bu kurumların ve ilgili her bir belirli ABD kişisinin adı, adresi ve ABD vergi kimlik numarası;
  • Hesap numarası (veya hesap numarasının yokluğunda işlevsel eşdeğeri);
  • İlgili takvim yılının veya diğer uygun bildirim döneminin sonu itibarıyla veya hesap yıl içerisinde kapatılmış ise kapatılmadan hemen önceki hesap bakiyesi veya (nakdi değer sigorta sözleşmesi ya da düzenli ödeme sözleşmesi durumunda nakit değer ya da vazgeçme değeri dahil) değeri;

Yukarıda belirtilen bilgilerin haricinde anlaşma uyarınca yıllar itibariyle farklı bilgilerin de GİB'e raporlanması söz konusu olabilecektir.

Anlaşmanın metni ve FATCA'ya ilişkin detay bilgilere hangi kaynaklardan ulaşabilir?

Anlaşmanın Türkçe ve İngilizce metinlerine ve anlaşmaya istinaden yayımlanan Sıkça Sorulan Sorular bölümüne Gelir İdaresi Başkanlığının aşağıdaki linklerden ulaşılabilir.
FATCA Anlaşması - Türkçe
FATCA Anlaşması - İngilizce
FATCA Anlaşmasıyla İlgili Sorular
FATCA'ya ilişkin IRS tarafından oluşturulan detaylı bilgilerin yer aldığı İngilizce web sitesine aşağıdaki linkten ulaşılabilir.
Foreign Account Tax Compliance Act: FATCA

TKYB'nin FATCA statüsü ve GIIN numarası nedir?

Bankamız uluslararası (GIIN) numarası 3C7ID8.99999.SL.792'dir.