İşletme Kredileri

İşletme Kredileri

Ülkemizin kalkınmasına katkı sağlamak, ekonominin istikrarlı bir şekilde büyümesini desteklemek amacıyla işletmelere ihtiyaçları doğrultusunda orta-uzun vadeli işletme kredisi finansmanı sağlayarak destek oluyoruz. İşletmelerin ihtiyaçlarına yönelik uluslararası finans kuruluşlarından sağladığımız kaynak desteği ile işletmelerin sürdürülebilir ekonomisini destekliyor ve mevcut iş gücüne katkı sağlıyoruz. İşletmelere tam kapasite ile çalışabilmesi, üretimlerinin herhangi bir aksaklığa uğramaması, iş hacimlerini artırması, kısa vadeli yükümlülüklerini yerine getirmesiyle faaliyetlerini verimli ve kârlı bir şekilde sürdürebilmesi için kaynak oluşturuyoruz. Bu kapsamda Bankamızın sahip olduğu kaynakların şartlarına uygun olarak firmaların istihdam artışı sağlamasına ve cari giderlerinin finanse edilmesine destek oluyoruz.

İşletmelerin ihtiyaçları doğrultusunda;

  • Hammadde Temini
  • Mamul - Yarı Mamul Temini
  • Envanter / Malzeme Satın Alma
  • Ekipman Yenileme
  • Yeni Projeler Başlatma
  • Hizmet Alımı
  • Operasyonel Giderler
  • Personel Harcamaları
  • Ticari Alacakların Yönetimi
  • Stok Yönetimi

gibi sermaye eksikliklerini gidermelerine yardımcı olup büyümelerini destekliyoruz. Bunun yanı sıra firmaların sağlıklı nakit akış yapısına sahip olabilmesi ve bu yapının devamlılığının sağlanması adına yenilikçi ve pozitif çözümler sunuyoruz.

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası olarak dış ticaret işlemi gerçekleştiren işletmelerimizin uluslararası rekabet güçlerini arttırmayı amaçlıyoruz. Bu doğrultuda yurtdışı kalkınma finansmanı kuruluşlarından temin ettiğimiz kredi paketleri kapsamında, işletmelerin gerçekleştirecekleri dış ticaret işlemleri sırasında doğacak işletme giderlerinin finansmanını sağlıyoruz.