Türkiye Kalkınma Fonu

Türkiye Kalkınma Fonu, alt fonları ile birlikte, ülkemizin sürdürülebilir büyümesinde stratejik öneme sahip sektörleri desteklerken; yeni nesil girişimlere de yatırım yaparak girişim ekosisteminin gelişiminde önemli bir rol oynamayı hedeflemektedir.

TKF, piyasa yaklaşımına hakim deneyimli ekibi ile kuracağı fonlar üzerinden hem doğrudan ve dolaylı yatırımlar yaparak ülke kalkınmasını destekleyecek hem de dünyadaki en iyi uygulamalar çerçevesinde sunacağı fon yönetim hizmeti ile kamu kaynaklarının verimli kullanılmasına katkı sağlayacaktır.

Detaylı bilgi için web sitemizi ziyaret edebilirsiniz.

http://www.turkiyekalkinmafonu.com.tr/

Yatırımlar

Üyelikler

Raporlar

Sermaye Yatırımları Perspektifinden Devlet Yatırım Bankaları