Türkiye Kalkınma Fonu

Türkiye Kalkınma Fonu, alt fonları ile birlikte, ülkemizin sürdürülebilir büyümesinde stratejik öneme sahip sektörleri desteklerken; yeni nesil girişimlere de yatırım yaparak girişim ekosisteminin gelişiminde önemli bir rol oynamayı hedeflemektedir.

TKF, piyasa yaklaşımına hakim deneyimli ekibi ile kuracağı fonlar üzerinden hem doğrudan ve dolaylı yatırımlar yaparak ülke kalkınmasını destekleyecek hem de dünyadaki en iyi uygulamalar çerçevesinde sunacağı fon yönetim hizmeti ile kamu kaynaklarının verimli kullanılmasına katkı sağlayacaktır.

Detaylı bilgi için web sitemizi ziyaret edebilirsiniz.

http://www.turkiyekalkinmafonu.com.tr/

Yatırımlar

ivci logo 212 logo
Türkiye’nin ilk Fonların Fonu yapısına 10mn Avro yatırım
(10 Fon, 75 şirket)
Girişim Sermayesi yatırım fonu 212
Regional Fund ll'ye 3mn Avro yatırım

Üyelikler

Kalkınma Yatırım Bankası Küresel Etki Yatırımcılığı Ağı GIIN’in (Global Impact Investing Network) üyesidir.

GIIN, etki yatırımcılığının büyüklüğünü ve etkinliğini arttırma amacıyla çalışan ve kendi alanında lider olan kâr amacı gütmeyen kuruluştur. Şirketlere, organizasyonlara ve fonlara etki yatırımları yapılırken, finansal getiriye ek olarak sosyal ve çevresel getirilerin de elde edilmesi hedeflenmektedir. GIIN üyesi olmamız, etki yatırımcılığı alanında güçlü bir varlık gösterme konusundaki kararlılığımızı göstermektedir.

tk-fonu

Raporlar

Sermaye Yatırımları Perspektifinden Devlet Yatırım Bankaları