Türkiye Kalkınma Fonu

Türkiye Kalkınma Fonu, alt fonları ile birlikte, ülkemizin sürdürülebilir büyümesinde stratejik öneme sahip sektörleri desteklerken; yeni nesil girişimlere de yatırım yaparak girişim ekosisteminin gelişiminde önemli bir rol oynamayı hedeflemektedir.

TKF, piyasa yaklaşımına hakim deneyimli ekibi ile kuracağı fonlar üzerinden hem doğrudan ve dolaylı yatırımlar yaparak ülke kalkınmasını destekleyecek hem de dünyadaki en iyi uygulamalar çerçevesinde sunacağı fon yönetim hizmeti ile kamu kaynaklarının verimli kullanılmasına katkı sağlayacaktır.

Yatırımlar

ivci logo 212 logo
Türkiye’nin ilk Fonların Fonu yapısına 10mn Avro yatırım
(10 Fon, 75 şirket)
Girişim Sermayesi yatırım fonu 212
Regional Fund ll'ye 3mn Avro yatırım