Sermaye Piyasaları Danışmanlığı

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş. Sermaye Piyasaları Birimi olarak, yeni vizyonumuz ve düzenleyici kurumlarla olan güçlü ilişkilerimiz ile Borsa İstanbul’da ilk halka arzlarını gerçekleştirmek isteyen müşterilerimize halka arza aracılık hizmeti kapsamında arz öncesi hazırlıklar, alt yapı ve dönüşüm danışmanlığı ve halka arz süreç yönetimi desteği vermekteyiz.

Sermaye piyasalarında tahvil ve finansman bonosu ihracı gerçekleştirmek isteyen müşterilerimize sunduğumuz danışmanlık ve aracılık hizmetleri ile sürecin doğru zamanda ve doğru yatırımcı kitlesine ulaşmasını sağlayarak, müşterilerimizin finansman ihtiyacının en uygun koşullarda gerçekleştirilmesine destek sağlamaktayız.

Sermaye Piyasaları Birimi olarak müşterilerimizin kira sertifikası (sukuk) ihraçlarında uygun yapının oluşturulmasından satışın tamamlanmasına kadar olan süreçte verdiğimiz danışmanlık ve aracılık hizmetimiz ile finansman ihtiyaçlarının karşılanmasına destek olmaktayız.

Gerçekleştirilmiş olan ihraçlara dair bilgi ve doküman setlerine ulaşmak için, tıklayınız.
Bankamızın yatırım ve faaliyet izinleri için tıklayınız.

Pay Halka Arzı

Ortaklığa dayalı finansman çözümleri altında sayılabilecek pay senedi ihraçları, firmanın sermayesini temsil eden payların ortak satışı veya sermaye artırımı yöntemleriyle satılması anlamına gelmektedir. Halka arz, şirketlerin paylarını Borsa İstanbul Pay Piyasası’nda işlem görmesi için yatırımcılara çağrı ve ilan yoluyla satışını ifade etmektedir.

Pay senedi satışı karşılığında edinilen ilave kaynak; finansman sağlanması yanında, şirketlere likidite, kurumsallaşma ve şeffaflık konularında önemli fırsatlar sunmaktadır. Sermaye Piyasaları Danışmanlığı Birimi ekibinin tamamı başarı ile tamamlanmış Türkiye'nin en büyük halka arzlarını içeren geçmiş tecrübelerine dayanarak; halka arz hizmetleri çerçevesinde aşağıda özetlenebilecek anahtar teslim hizmetler sunulmaktadır:

 • Şirketin detaylı ön incelemesi ile halka arz öncesi hazırlık,
 • Gerek görüldüğü takdirde şirketin halka arz öncesi yeniden yapılandırılması,
 • Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesindeki gerekliliklerin analizi,
 • Şirketin iç süreçlerinin halka arza hazırlanmasında danışmanlık,
 • Halka arz planının oluşturulması,
 • Halka arz başvuru belgelerinin hazırlanması ve tüm düzenleyici kurumlarla süreçlerin yönetimi,
 • Konsorsiyum kurulması ve konsorsiyumun yönetilmesi,
 • Reklam ve halkla ilişkiler süreçlerinin ve diğer üçüncü taraf danışmanların yönetimi,
 • Pazarlama ve satış süreçlerinin yönetimi ve işlemin tamamlanması

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş. olarak konsorsiyum liderliğini üstlendiğimiz halka arzlar ve ödüllerimiz:

Borçlanma Araçları İhraçları

Borçlanmaya dayalı alternatif finansman yöntemleri çerçevesinde, Türkiye sermaye piyasalarında sıklıkla başvurulan ürünler olarak finansman bonosu (bono) ve tahvil ihraçları ile son yıllarda hızla gelişen kira sertifikası (sukuk) ihraçları karşımıza çıkmaktadır. Banka kredisi ile finansman sağlanmasına alternatif olan bu ürünlerin tamamında, Sermaye Piyasaları Danışmanlığı ekibinin geçmiş tecrübelerine dayanan anahtar teslim çözümler sunulmaktadır.

Bono ve tahvil ihraçları ile sukuk ihraçları, alternatif finansman sağlaması ve sermaye piyasalarına giriş fırsatı tanıması yönünden, ilave finansman ihtiyacı açısından şirketlerin son yıllarda sıklıkla tercih ettiği yöntemler arasındadır.

Sermaye Piyasaları Danışmanlığı Birimi bünyesinde, borçlanma araçları konusunda verilen hizmetler aşağıda özetlenmektedir:

 • Şirketin bilanço yapısı ve kreditörleriyle olan ilişkilerinin incelenmesi ile işleme uygunluk analizinin yapılması,
 • Uygun ihraç yapısının belirlenmesi,
 • Başvuru belgelerinin hazırlanmasına destek olunması,
 • Tüm düzenleyici kurumlarla başvuru süreçlerinin ve iletişimin yönetimi,
 • Pazarlama ve tanıtım dokümanlarının hazırlanmasında destek sağlanması,
 • Pazarlama ve satış işlemlerinin yönetimi ve işlemin tamamlanması.

Faizsiz Sermaye Piyasası Ürünleri (Sukuk/Kira Sertifikası) İhracı

Son dönemlerde özel sektör şirketlerinin de alternatif bir kaynak olarak kullanmaya başladığı kira sertifikası ihraçları, Faizsiz Finansman teknikleri ışığında ilave kaynak yaratılmasını sağlamaktadır. Kira sertifikası, bir varlığın dayanak gösterilmesi yöntemi ile kaynak sağlanması işlemi olarak özetlenebilen bir menkul kıymetleştirme işlemidir. Bu sebeple, teminatsız ürünlere göre daha düşük riskli bir yapıya sahiptir. Kira sertifikası ihraçları konusunda deneyimli ekibimizin dünya çapında ödül almış ve örnek vaka analizi olarak farklı mecralarda yayınlanmış projelerindeki geçmiş tecrübelerine dayanarak, farklı şirketlerin farklı ticari işlemlerini baz alan ihraç yapıları ve yeni ürünler oluşturulabilmektedir.

İhraçtan elde edilen fon ile iklim değişikliği etkilerinin azaltılması, doğal kaynakların korunması gibi çevresel amaçlara katkı sağlayan yeşil kira sertifikaları ve/veya sosyal kira sertifikaları (sürdürülebilir kira sertifikaları) konusunda çerçeve belgelerin hazırlanmasından ihraca kadarki süreçte danışmanlık hizmetleri verilmektedir.

Sermaye Piyasaları Danışmanlığı bünyesinde kira sertifikası (sukuk/kira sertifikası) ihraçları alanında sunulan hizmetler, aşağıda özetlenmektedir:

 • Şirketin bilanço yapısı ve kreditörleriyle olan ilişkilerinin incelenmesi ile işleme uygunluk analizinin yapılması,
 • Şirketin faaliyetlerinin ve kaynak ihtiyacının dinamiklerinin incelenmesi ile en uygun ihraç yapısının İcazet Kurumları ile birlikte oluşturulması,
 • Uygun ihraç yapısının belirlenmesi ve ilgili sözleşme setlerinin hazırlanmasında destek verilmesi,
 • Gerekli hallerde, şirket iç işleyişinin faizsiz finansman tekniklerine uyumu konusunda ilgili danışmanlarla sürecin yönetimi,
 • Tüm düzenleyici kurumlarla başvuru süreçlerinin ve iletişimin yönetimi,
 • Pazarlama ve tanıtım dokümanlarının hazırlanmasında destek sağlanması,
 • Pazarlama ve satış işlemlerinin yönetimi ve işlemin tamamlanması.

Kalkınma ve yatırım bankası olarak ihracına aracılık ettiğimiz kira sertifikaları ve ödüllerimiz:

Finansman Bonosu ve Tahvil İhracı

Tahvil veya finansman bonosu ihracı ile şirketler sermaye piyasalarından alternatif finansman kaynakları sağlamaktadır. Tahviller, vadesi 365 gün veya daha uzun, finansman bonoları ise vadesi 364 günden az ve 30 günden uzun vade yapıları ile şirketlerin kaynak yapısını çeşitlendirmeye imkân sağlamaktadır.

İhraçtan elde edilen fon ile iklim değişikliği etkilerinin azaltılması, doğal kaynakların korunması gibi çevresel amaçlara katkı sağlayan, yeşil tahvil ve/veya sürdürülebilir tahviller konusunda çerçeve belgelerin hazırlanmasından ihraca kadarki süreçte danışmanlık hizmetleri verilmektedir.

Sermaye Piyasaları Danışmanlığı bünyesinde finansman bonosu ve tahvil ihraçları alanında sunulan hizmetler, aşağıda özetlenmektedir:

 • Müşterimizin ihtiyaçları ve beklentilerine, piyasa koşullarına göre en uygun borçlanma yapısı çözümlerinin sunulması,
 • Halka arz, nitelikli yatırımcı ve/veya tahsisli satış yöntemlerinden en uygun olan yapının seçilmesi,
 • İhraç edilecek menkul kıymetin getiri yapısının tespit edilmesi,
 • Müşterimiz adına düzenleyici kurumlar nezdinde gerçekleştirilmesi zorunlu tüm başvuru ve onay süreçlerinin koordinasyonu,
 • Pazarlama, tanıtım ve satış işlemlerinin yönetimi ve ihracın tamamlanması.

Kalkınma ve yatırım bankası olarak ihracına aracılık ettiğimiz bono ve tahviller:

Yapılandırılmış Finansman Ürünü/Varlığa Dayalı Menkul Kıymet (VDMK) İhracı

Yapılandırılmış finansman ürünleri çatısı altında, sermaye piyasalarında çok çeşitli ürünler üretilebilmekle birlikte; son dönemlerde varlığa dayalı menkul kıymetler, varlık teminatlı menkul kıymetler ile bankaların tercih ettiği katkı sermaye hesabına dahil edilecek borçlanma araçları ihraçları öne çıkmaktadır.

Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler (VDMK), genel olarak kurumların bilançolarında yer alan senet veya teminata konu alacaklarının ikincil piyasada pazarlanabilir menkul kıymetler haline getirilmiş sermaye piyasası araçlarıdır.

Sermaye Piyasaları Danışmanlığı ekibimizin geçmiş tecrübeleri ışığında, şirketlerin bilançolarında atıl durumda olan varlıkların menkul kıymetleştirilmesi işlemleri konusunda ve katkı sermaye ihraçları konusunda danışmanlık hizmetleri verilmektedir. Söz konusu hizmetler aşağıda özetlenmektedir:

 • Şirketin bilanço yapısı ve kreditörleriyle olan ilişkilerinin incelenmesi ile işleme uygunluk analizinin yapılması,
 • Şirketin faaliyetlerinin ve kaynak ihtiyacının dinamiklerinin incelenmesi ile en uygun ihraç yapısının oluşturulması,
 • Varlığa dayanan veya varlık teminatlı ürünlerin yapılandırılmasında, ihraççı şirkete destek olunması,
 • Uygun ihraç yapısının belirlenmesi ve ilgili sözleşme setlerinin hazırlanmasında destek verilmesi,
 • Varlığa dayalı ve varlık teminatlı menkul kıymet ihraçlarında, Sermaye Piyasası Kanunu çerçevesinde gerekli olan fon kuruluş işlemleri ve fonun yönetimi konusunda danışmanlık,
 • Tüm düzenleyici kurumlarla başvuru süreçlerinin ve iletişimin yönetimi,
 • Pazarlama ve tanıtım dokümanlarının hazırlanmasında destek sağlanması,
 • Pazarlama ve satış işlemlerinin yönetimi ve işlemin tamamlanması.

Bu hizmetimiz, şirketlerin büyüme stratejisini desteklemek alanında olduğu gibi mevcut borçlanmalarının refinansmanı veya finansal yapılandırmalar alanında da olabilmektedir.

Sermaye piyasası araçlarının daha etkin kullanımı ile reel ekonomiye ve para piyasalarına daha fazla kaynak aktarma hedefi doğrultusunda;

 • Aralık 2018'de; Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank ve Garanti Bankası'nın ipotek teminatlı konut kredilerini dayanak varlık alarak 5 yıl vadeli, 3 ayda bir kupon ödemeli 3,15 milyar TL'lik VDMK ihracı başarıyla gerçekleştirilmiştir.
 • Mart 2019’da ise Akbank, İş Bankası ve Yapı Kredi Bankası’nın ipotek teminatlı konut kredilerini dayanak varlık alarak 5 yıl vadeli, 3 ayda bir kupon ödemeli 1 milyar TL’lik VDMK ihracı başarıyla gerçekleştirilmiştir.

Kalkınma ve yatırım bankası olarak ihracına aracılık ettiğimiz Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler (VDMK) ve ödüllerimiz:

Diğer Sermaye Piyasası Danışmanlık İşlemleri

Sermaye piyasalarının geliştirilmesi hedefleri ışığında; sermaye artırımı, blok satışlar, eş anlı sermaye azaltım ve artırım işlemleri, paya dönüştürülebilir tahviller, sermaye piyasasına yeni melez ürünlerin geliştirilmesi ve diğer tüm sermaye piyasası ürünleri konusunda danışmanlık hizmetleri verilmektedir. Kalkınma ve Yatırım Bankası olarak geleneksel sermaye piyasası araçlarının yanı sıra aşağıda yer alan ürünlerle sınırlı olmamak üzere Kurulca borçlanma aracı olarak kabul edilebilecek diğer sermaye piyasası araçlarına danışmanlık hizmeti verilmektedir.

 • Gayrimenkul sertifikaları,
 • Proje finansmanı fonu ve projeye dayalı menkul kıymet,
 • Paya dönüştürülebilir tahviller,
 • Kıymetli maden bonoları
 • Borçlanmaya dayalı kitle fonlaması
 • Paya dayalı kitle fonlaması

Sermaye piyasaları danışmanlığı bölümü olarak sunum olduğumuz diğer hizmetlere dair referanslar: